Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0395

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XVII

Rubens' Meesters

e eerste meester, aan welken de kunstopvoeding
van Rubens werd toevertrouwd, was Tobias
y. van Haecht, dien wij reeds praalschilderingen
zagen malen voor de intrede van den Landvoogd
Ernest. Hoe Maria Pijpelincx er toe besloot dien meester
K voor haren zoon te kiezen, zal aanstonds verklaard zijn,
als wij zullen zien, dat Tobias van Haecht eene klein-
dochter huwde van den stiefgrootvader van Peter Pauwel
Rubens.

De familie van Haecht onderscheidde zich binnen de
Scheldestad sinds lang in de dicht- en schilderkunst. Het vol-
staat hier te herinneren aan den vermaarden Factor-dichter
Willem van Haecht, die zoowel het penseel en de graveer-
stift als de pen behandelde. Onze Tobias van Haecht werd
door zijne tijdgenooten ook geroemd als een uitmuntende
landschapschilder, die vooral diepte en ruimte wist aan te
brengen in zijne luchten, bosschen en bergachtige oorden,
terwijl hij ook de kunst bezat om het loof zijner breedgetakte
 
Annotationen