Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0139

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
VII

Gevolgen der ontaarding

=^r^ p de nieuwe baan, waar men onze kunst zoo

onberaden had ingestuurd, vonden hare beoe-
Ipl)' fenaars zoo min stoffelijke weelde als degelijken

roem

Nu de Vlaming de eigene gave, hem door de natuur zoo
mild geschonken, verloochend had, bleek het spoedig, hoe
laag hij stond tegenover de uitheemsche oorspronkelijke
kunstenaars, die hij poogde na te apen. Onze kunstlief-
hebbers en grooten konden desaangaande niet lang verblind
blijven. Evenmin ten onzent als in den vreemde, vonden de
Vlaamsch-Italiaansche kunstvoortbrengselen weldra geenen
aftrek meer. Dat was dubbel noodlottig voor onze talrijke
schaar van kunstenaars, die reeds meer dan het kleine va-
derland behoefden, om al hunne gewrochten aan den man
te brengen.

Daar de inlandsche, zoowel als de uitheemsche kunst-
handelaars, hen niet meer, gelijk voorheen, in hun werkhuis
of ter jaarmarkte kwamen opzoeken, zoo besloten onze
 
Annotationen