Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1267

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XL

ANTWERPEN S KUNSTRAMPEN

L

oo verwaand en hardnekkig als Andries Lens
^ worstelde om ons volkskarakter te ontaarden
|. en den uitheemschen kunst-eest in te voeren,
zoo bescheiden en standvastig zou Willem
Herreyns arbeiden om ons oud kunstenaarsleven herop
te wekken en de Antwerpsche Schilderschool te doen
. ze§evieren. Die wijze hoofdman onzer kunstbeweging
sproot uit een echt kunstenaarsgeslacht. Zijn oud-grootvader,
Jacob Herreyns I, die op 23 December i643 werd ge-
oren, was schilder en bewaarder van Zijner Majesteits Mimte,
■«n de echtgenoot van Maria Smout, die insgelijks tot eene
bC ildpJrsfamjlie behoorde. Van hem hanger in ons museum

°ë een God de Vader met den Wereldbol op
u e n vV n 1 h

7pr , en,ro°» gezeten, en bij mevrouw Moons on-

^^tad een tafereel: Chris tus en de Discipelen van
■73, ove'eed E" t^'*» ^ pochten op , Januari
ea' Jacob d e ; " ? -e zonen na, Daniël, een stom-doove
Herreyns,/ ƒ"-eef behandelde. Deze laatste, Jacob

yns ij, werd ^ ^n wee kunstenaars.
 
Annotationen