Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1256
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1268
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1256

Willem Herreyns

De eene was Daniël Herreyns, de befaamde beeldhouwer,
die in 1766 de Reuzin van onzen ommegang vervaardigde;
de andere was Jacob Herreyns III, dien men thans voor
eenen sieraadmaler houdt, maar die in de ambtelijke beschei-
den van zijnen tijd als « constschilder » is aangeteekend. Uit
hem en uit Catharina Praet sproot onze Willem Herreyns,
die op 10 Juni 1743 in Antwerpens hoofdkerk over de doop-
vont werd geheven. Zijn vader leerde hem teekenen en de
penseelen behandelen. Tevens volgde onze jongen de lessen
ter Academie, waar hij van eerst af blijken gaf van bijzonderen
kunstaanleg. Nauwelijks twintig jaar oud behaalde hij,
op 26 Februari 1764, tusschen vier en veertig mededingers,
den eersten prijs naar het leven, terwijl Jacob Lens toen
slechts den tweeden bekwam.

Willem Herreyns had zich ook onderscheiden in den
leergang van doorzichtkunde, gegeven door Cornelis d'Heur.
Aangezien deze meester nu gestorven was, legde Herreyns
den bestuurraad der Academie een ontwerp voor, om onder
zijn toezicht, des Zondags, van negen tot elf uren, kostelooze
lessen van meet-, doorzicht- en bouwkunde te geven.
Den 5n Mei 1763 werd die leergang ingehuldigd. Hij was
gevolgd door acht en zestig leerlingen. Meester Herreyns
vervulde zijn ambt zoo voortreffelijk, dat zijne medeleeraars
aanstonds besloten hem gewichtiger taak op te dragen. Den
2on derzelfde maand heropende men ook de klas naar het
antiek, en, als gewezen primus, wrerd Herreyns daarbij tot
hulpbestuurder-leeraar aangesteld. Tevens wilde men den
talentvollen jongen kunstenaar in den Academieraad zelf laten
optreden, en daartoe had men eene goede gelegenheid. Door
het vertrek van Andries Lens naar Rome, stond er een
loading ...