Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0117

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
VI

Albrecht Durer te Antwerpen

■IM—^^Ê^ lbrecht Dürer, 2 Duitschlands grootste schil-

der, besloot ten jare i52o, eene kunstreis
door de Nederlanden te doen, daar hij van
Keizer Kareis intrede te Antwerpen wilde
ooggetuige wezen.
V Eens op Nederlandschen bodem, kwam de vernuf-
\\tige Duitscher regelrecht en zonder zich elders op te
inhouden naar Antwerpen, dat toen reeds vermaard was
tusschen de kunststeden van Europa. Ook was Dürer geen
onbekende in de Scheldestad. Zes jaar geleden, had hij haar
nog bezocht; want alsdan schetste hij in zijn album de Onze-
Lieve-Vrouwenkerk met haren toren, die toen nog maar tot
aan de tweede gaanderij was opgetrokken. Deze prachtige
teekening, waarop zijne kundige hand ook het jaartal 1514 en
den titel : Die Grosse Kirch {u Anttorff schreef, prijkt thans
nog in het museum van Weenen.

1528.

1 Reliquien von Albrecht Dürer, seinen Verehrern geweiht, Nurnberg, 1828.

s Hij werd op 20 Mei 1471 geboren te Nurenberg, waar hij ook stierf den 24 April
 
Annotationen