Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0704

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXIV

Antoon van Dijck 1

Kr

\ I

ntoon van Dijck was slechts korten tijd de
^\^J^fefwlV medewerker van Rubens en bleef een zoo

3

ÉSIfö zelfstandig talent, dat wij het ons ten plicht
J*v achten hem eene eereplaats in te ruimen.
De grootvader van dezen wereldberoemden schilder,
evenals hij Antoon van Dijck genoemd, werd insgelijks
Vte Antwerpen geboren ten jare 1529. Hij was «cremere,
' 1 ommegaende ende hem generende met zijde ende cleyn
pennewaer. » Toen hij, ten jare 1568, in de Maanstrate 3

1 Geraadpleegde bronnen en werken : — Archieven der stad Antwerpen. — Wïl-
liam Hooehah Carpenter : Mémoires et documents inédits sur Antoine van Dijck,
P. P. Rubens et aulres artistes contemporains, publiés d'après les pièces originales des
archives r&yqles cl'Angleterre, des collections publiques et autres sources. Traduit de
l'anglais par Louis Hymans, Anvars, 1845. — Christiaan Kramm : De levens en werken
der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmees-
ters, Amsterdam, i857-1864. — W. Noël Sainsbury : Original unpublished papers illüs-
trative of the life of Sir Peter Paul Rubens..., London, 1859, — Calalogue du Muséè
d'Anvers, Anvers, 1874. — Adolf Siret : Biographie Nationale, tome VI, p. 422,
Bruxelles, 1817.

2 Penningwaar, voorwerpen, die voor eenige penningen te koop zijn.

3 Deze straat bevond zich aan de zuidzijde der Groóte Markt. Zij werd in 1714 ver-
nietigd door de afbraak der huizen aan de noordzijde van die straat.
 
Annotationen