Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0855

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXVII

Vreemde Meesters te Antwerpen

/ ubens' wereldbefaamheid had Antwerpen tot

Europa's kunststad gemaakt. Daarom ves-
;| tigden zich binnen onze wallen eenige uitste-
e-kende vreemde meesters, die onze glansrijke

schilderschool nog nieuwen luister kwamen bijzetten.
Sommige dier talentvolle mannen leverden zelfs de
toonbeelden van zekere vakken der schilderkunst, en
dus ware het ondank hen hier niet te laten optreden.

De eerste befaamde meester, die zich in de XVIIc eeuw
bij onze Sint Lucasgilde kwam aansluiten was de Leidsche
zeeschilder Jan Porcellis.1 Hij ontving omstreeks 1597 het
leven, en leerde zijn vak bij den Haarlemmer Hendrik Cor-
neliszoon Vroom. Indien dit geboortejaar echt is, dan bevond
zich onze zeeschilder reeds op zijn achttiende jaar binnen Ant-

1 's Mans naam werd Parcelis, Parcellis, Parceles en Parcelles geschreve»; doch hij
stelde als handteeken: «Joannes Porcellis. » — Den 20n Augustus 1618 trad er ook een
«Jonas Porcellis» als vrijmeester-schilder bij onze Sint Lucasgilde. Hij was gehuwd met
Cathelijne Leys, Frans' dochter. Op 6 Januari 1619 zat hij ziek voor het vuur in zijn huis
den gulden Anker op het Vlemincxveld, terwijl hij zijn testament verleed. De kranke
schilder had nog geene kinderen en maakte wat hij bezat aan zijne gade.
 
Annotationen