Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0684

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXIII

Rubens' medewerkers

et de medewerkers van den Oppermeester
wordt eigentlijk de School van Rubens geopend.
^g^^^aBegaafde kunstenaars bepaalden er zich niet
bij « den Prins der schilders » op eerbiedigen afstand
te bewonderen, maar gingen tot hem, om zijnen recht-
streekschen invloed te ondergaan en om de me-
nigtevan zijne bestelde gewrochten te helpen uitvoeren.
Wat zij en sommige van Rubens' leerlingen, bij dit hulp
verleenen aan eigen roem ten offer brachten, is onbereken-
baar. Van eenige dier talentvolle schilders, welke Rubens
uitstekend genoeg oordeelde om naast hem het penseel te
voeren, zijn er thans weinige of geene eigene werken meer
aan te duiden. Andere veronachtzaamden zoo jammerlijk
hunne eigene ingeborene kunstgaven, om in den trant van
den zelfstandigen Meester te arbeiden, dat hunne doeken
thans voor zwakke schilderijen van Rubens of kopijen naar
hem worden uitgestald. Slechts zij, die hunne eigenaardige
hoedanigheden niet verwaarloosden en hun oorspronkelijk
 
Annotationen