Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0228

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XI

4

($ Marten de Vos

s

:W (Ai

f-^SS^?- e kunstenaar, welke Frans Floris als leidsman
> onzer Schilderschool op de voordeeligste wijze
/vervangen zou, was zijn leerling Marten de
n v Vos.

Dezes vader, Peter de Vos, van wien wij reeds op
^ bladzijde 84 gewaagden, was ten jare 1490 1 te Leiden
geboren. In 007, toen hij nog maar zeventien jaren
telde, werd hij te Antwerpen leerling van den schilder Jeroom
Scuelens. Nadat hij in 1519 vrijmeester onzer Gilde Avas
geworden, huwde hij Anna de Heere, 2 Martens dochter, die
hem vier kinderen schonk : Anna, Barbara, 3 Peter en Marten.

1 Hij getuigt op '6 Juli 1542 twee en vijftig jaren oud te zijn. Zie in de Archieven
der stad Antwerpen het register ColLeclanea, 4542.

- In sommige akten wordt zij Anna 'sHeeren en ook eens kortweg Anna Martens
genoemd.

3 Barbara de Vos huwde in Januari 1548 den Antwerpschen schilder Peter Liesaert,
zoon van Philips Liesaert, schilder;, en Beatrix Cops. Op 3 September 1578 maakte Peter
Liesaert op zijn doodsbed, in het huis Engelenborch, op de Lombaardevest, zijn testament,
en kort nadien hertrouwde zijne weduwe met den schilder en Deken der Sint Lucasgilde,
Marten Alleyns, weduwenaar van Margaretha de la Derrière en zoon van den schilder
Aart Alleyns en JoannaBijns.
 
Annotationen