Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0052

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
III

Quinten Matsijs

ui

l t

r

t^^^^- ie eerste Antwerpsche schilder, wiens werken
^tot ons zijn gekomen, is dan ook een genie, ja,
■ de grootste of althans de oorspronkelijkste mees-
ter, dien onze glorierijke kunstschool heeft voort-
gebracht. Zijn naam is Quinten Matsijs. Heel Antwerpen
^ eert en prijst nog immer dien naam, en tot zelfs de
kinderen houden er zich met voorliefde mede bezig.

De volkslegenden, waarmee het hoofd des gevierden

1 Geraadpleegde bronnen en werken: —Tal van handschriften berustende ter stedelij ke
archief van Antwerpen. — Pictorum aliquot celebrium Germanice inferioris effigies
unacum Dm. Lampsonii elogiïs, Antverpice, 4572. — Het Leven der Doorluchtighe Neder-
landtsche, en LFooghdiiytsche Schilders, hy een vergadert en beschreven, door Carel
van Mander, schilder, Alckmaer, anno 1604. — Metamorphosis, ofte wonderbaere veran-
deringh' ende leven van den vermaerden Mr Quinten Matsys, constigh grof-smit, ende
schilder binnen Antwerpen... t'Antwerpen, by Franchoys Fickaert, onder Onze Lieve
Vrouwen Thoren, in den gulden Enghel, teghen over den Bornput van den selven
Quinlijn ghemaeckt, Anno 1648. —■ Den Anlwerpschen Prolheus, ofte Cyclopsclien Apel-
les; dat is : Het leven, ende konst-rijcke daden des uyt-nemenden, ende hoogh-beroem-
den MT. Quinten Matsys: van grof-smidt in fyn-schilder verandert... door A. v. F.
(Alexander van Fornenberg) schilder, Antwerpen, 1658. — P. Génard, Quinten Masys,
(in De Vlaamsche School) Antwerpen, 1855, 1856, 1869. — Edw. van Even, l'Ancienne
Ecole de peinture de Louvain, Bruxelles, 1870. — Catalogue du Musée d'Anvers, Anvers,
1874.
 
Annotationen