Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0299

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XIV

Voorname Schilders der xvie eeuw

y|iɧ*iQ nze landschapschilders verloren ook nimmer
ft^^^^lgeheel en al de natuur uit het oog en leverden
^^^g^ 'aldus eenige puike tafereeltjes.Tijdens het leven
tv-^^ Meester Quinten Matsijs bestond er eene

neiging om tot zelfs het luchtruim in de natuur af te
M spieden en getrouw na te malen. Van Mander getuigt,
£jdat Jan de Hollander, « een seer uytnemende Meester is
gheweest in Landtschappen, » en voegt er bij, dat « hy lagh
dicwils en veel tyts ter venster, en sagh in de locht, om
alles nae 't leven te doen. » Jammer genoeg, dat dit goede
voorbeeld toen nog zoo weinig navolgers vond.

Alhoewel « zijn huysvrouw reysde op de Marcten in
Brabant en Vlaender, alles vullende met schilderije, » toch is
er geen enkel zijner werken tot ons gekomen.

De weinige levensberichten, welke Karei van Mander
over dezen landschapschilder mededeelt, zijn niet allen nauw-
keurig. Zoo noemt hij hem ten onrechte Jan den Hollander,
 
Annotationen