Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0759

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXV

Rubens' leerlingen

e eerste gekende leerling van Rubens is Deo-
daat van der Mont.1 Hij werd op 24 September
i582, te Sint Truien, in de Onze-Lieve-Vrou-
wenkerk gedoopt, als zoon van Willem en van
Margaretha Pruynen.Deze ouders vestigden zich een vijf-
tal jaren later met hunne drie kinderen binnen Antwer-
'pen, waar de moeder overleed op 11 Maart i5go. Inden
staat harer nalatenschap worden de goederen en zilversmids-
gereedschappen geschat op 3004 gulden en 10 stuivers. Vader
van der Mont oefende dus reeds het ambacht van zilversmid
uit. Nochtans liet hij zich maar eerst ten jare 1593 in de
Sint Lucasgilde aanteekenen als zilversmid en lettergieter.
Toen hij echter zijn ambacht opentlijk wilde uitoefenen, be-
lette hem dit de Deken der zilversmeden, om reden dat hij,
ten jare 1586, te Luik, als valsche munter, was gebannen.

1 In zijne jeugd werd deze schilder ook Godgaf van der Monde geheeten. In Italië
noemde men hem Deodati del Monte. Na te Antwerpen te zijn wedergekeerd, teekent hij
zijn testament: cc Deodatus van der Mont. »
 
Annotationen