Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0209

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
X

Frans Floris

et overwichtig gezag, dat Frans Floris bij alle
||f=P kunstplechtigheden uitoefende, en de bewon-
dering, die zijn Val der Engelen op den
Sint Michielsaltaar verwekte, hadden ook de
|' Kerk doen besluiten tot het openbaar erkennen der ver-
diensten van onzen schilder. Op 3 Februari i56owerd
hij bij den tresorier ontboden ; en, onder het drinken van
twaalf potten wijn, sloeg men hem voor eene groote tafel of
schilderij te malen voor den hoogen altaar der Onze-Lieve-
Vrouwenkerk. 1 Het gewrocht, dat de Hemelvaart van
Maria moest voorstellen, zou op « tijck » geschilderd worden,
en de prijs werd bepaald op 100 ponden Brabantsch. De
kunstenaar nam het bod aan ; opdat hij zijne verbintenis na
zou komen, stopte men hem reeds eenen godspenning van
12 ponden 10 schellingen in de hand.

Het schilderen van groote tafereelen op tijk of doek

1 Ontdekt door Ridder Leo de Burbure in de rekeningen der Onze-Lieve-Vrouwerv
kerk van Antwerpen.
 
Annotationen