Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0495

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XX

Rubens' heroptreding binnen Antwerpen

i

eter Pauwel Rubens was juist te rechter tijd
binnen Antwerpen aangekomen, om er de schil-
derkunst in haren vollen luister te doen gloren.
Na eene halve eeuw worstelens tegen den
kleinen doch onverschrokken Nederlandschen stam,
voelde het trotsche Spanje eindelijk zijnen moed verflauwen,
zijne krachten falen. Gansche schatten en het bloed van dui-
zenden wakkere soudeniers waren nutteloos verspild, om de
nog muitende Noord-Nederlandsche provinciën terug onder
's Konings juk te dwingen. Hoe diep gewond en afgemat ook
van het langdurig en hardnekkig strijden, toch stond de Ne-
derlander nog pal tegenover de bedreigers zijner duurgekochte
onafhankelijkheid. De beide partijen hadden geld noch bloed
meer, om den kamp langer vol te houden. Toch wilden zij
niet het minste toegeven tot het bekomen van den zoo zeer
betrachten vrede. In 1608 was er, in den Haag, een vrede-
congres belegd; doch er heerschte daar al te veel trots, dan
dat de kampers elkaar de verzoenende hand zouden toesteken.
 
Annotationen