Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0993

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXX

David Teniers II

0|fi|]MgWli^ Ivorens de zedenschilders der XVIle eeuw

te behandelen, moeten wij bijzondere kennis
maken met den beroemden David Teniers
den Jonge, die in het vak hoofdmeester was.
Wij zagen onzen David geboren worden den i5n
\ December 1610, op welken dag zijn oom, de schilder
^ Juli aan Teniers, hem over de doopvont der Sint Jacobs-
kerk hief. De knaap genoot van op zeer jeugdigen leeftijd
de lessen zijns vaders, wien hij weldra ook behulpzaam was
in het opschilderen van tafereelen. De netelige staat, waarin
de ouders van Teniers voortdurend verkeerden, verbitterde
zijne jongelingschap. De eerste maal ontmoeten wij onzen
David op 12 Januari 1628 als getuige zijns vaders, die
verklaart geene voogdij over de kinderen zijns broeders

1 Archieven der stad Antwerpen. — Til. van Lerius : Catalogue duMusée d'An-
vers. — Konstantltn Simillion ; Levensschets van David Teniers, den Jonge, bekroond
in den prijskamp door de regeering der stad Antwerpen uitgeschreven, Antwerpen,
1865. — John Verkoelen : Teniers ie Jeune, sa vie ses ceuvres, Anvers, 1865.
 
Annotationen