Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0603

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXII

Rubens' kunstgenooten

3

i

V.

elijktijdig met Rubens, leefden er binnen Ant-
werpen tal van schilders, die zich befaamd
maakten door hunne schitterende tafereelen.
Eenigen hunner, de onmiddellijke voorgangers van den
grooten Meester, deden wij reeds kennen. Zijne andere

^ mededingers, die meest allen zijnen invloed onder-

1

6- gingen, laten wij thans volgen.
In de Staten-Kamer van ons stadhuis zagen wij, naast
Rubens' Aanbidding der drie Koningen, eene gansche
reeks Vorstenportretten, gemaald door Jonker Anthoniode
Succa, en daarom moeten wij nadere kennis maken met dezen
kunstenaar. De Succa, wiens doopakt niet bestaat, moet weinig
jonger zijn dan Rubens, daar beiden, ten jare 1598, naast elkaar
op den Liggere onzer Sint Lucasgilde als vrijmeester werden
ingeschreven. Na onderzoek van talrijke bewijsstukken en het
hooren der getuigenis van verscheidene onzer Magistraten,
 
Annotationen