Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1094

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXXIV

DlERENSCHILDERS DER XVIIe EEUW

sHHSv^'rans Snijders en Pauwel de Vos, welke de
wivY> rei onzer dierenschiiders der XVIIe eeuw

r^gjft openden, hadden waardige volgelingen. De

r oudste, Adriaan van Utrecht, zoon van Abel,

portier van het Antwerpsen Huis der Oosterlingen,
werd den i2n Januari 099 geboren. In 1614 kwam
hij ter studie in het werkhuis van den schilder-kunst-
handelaar Herman de Nijt, die eene der grootste
verzamelingen van tafereelen bezat. Na zijnen leer-
tijd te hebben volbracht , bezocht Adriaan van Utrecht
Frankrijk, Italië en Duitschland, waar hij aan de vorstelijke
Hoven blijken van talent leverde. Middelerwijl viel zijn
vader ziek. In een testament van 1 Juni 1624 maakte hij
zijnen uitlandigen zoon eenen gouden ring met wapensteen
der van Utrechts, en daarbij nog 100 gulden, een bed met al
het noodige, en hij benoemde hem tot uitvoerder van zijnen
laatsten wil. Hoezeer echter de stervende zijnen eenigen
 
Annotationen