Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1435

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Narede

e Heeren Jan van Beers, Ridder Leo de Bur-
bure, P. Génard, Ridder Gustaaf van Havre,
Victor Lagye, Th. van Lerius en August
Michiels werden door het Stadsbestuur aangesteld om
den wedstrijd van het vervaardigen eener Geschiedenis
j der Antwerpsche Schilderschool te beoordeelen. Zij
bekroonden ons werk met den eersten prijs.

In het verslag over den wedstrijd, welke de heeren rech-
ters verklaarden « te mogen worden beschouwd als een der
r> gewichtigste, die ooit in ons vaderland voor het geschied-
y> kundig vak werden geopend, » bespraken zij onzen arbeid
als volgt : « De schrijver, die lange jaren in het doorzoeken
» van handschriften en oorkonden moet hebben doorgebracht,
» heeft eenen oogst van ongekende en hoogst belangrijke
» aante.ekeningen over het verleden onzer School vergaderd;
» zijn opstel, waarvan het plan wellicht wat al te breed werd
r, opgevat, is vloeiend, ja, inden echten volkstrant geschreven
 
Annotationen