Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1138

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXXVI

Bloemschilders der XVIIe eeuw

ffi|||5jj edert de opkomst onzer Kunstschool, hadden
JSgl^'' verscheidene schilders bloeiende planten als bij-
^§gg#. werk in hunne tafereelen gemaald ; maar, nadat
de Fluweelen Breughel de bloemschildering
tot een schitterend afzonderlijk vak' verhief, brachten
vele der Antwerpsche meesters de sieraden der natuur
overheerlijk op paneel en doek.

De voornaamste onzer bloemschilders was Breughels
leerling zelf, de terecht wereldberoemde Jezuïet Daniël Se-
ghers. Deze kunstenaar kwam te Antwerpen ter wereld en
werd op 6 December 1590 in de hoofdkerk ten doop geheven,
als zoon van den koopman in zijdenlakens, Peter Seghers, en
van Margaretha van Gheele. De vader van onzen toekomstigen
Jezuïet stond bij ons Magistraat te boek voor een oprecht
Katholiek. Den nn Maart 1594, komt hij, zes en vijftig jaar
oud zijnde, voor onze Schepenen, om « bij eede, lijflijck aen
 
Annotationen