Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1216
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1228
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1216 Vereering van Marien Jo\ef Geeraerts

Van korts na zijne optreding in de Academie tot in zijne
oude dagen ontving Geeraerts vele leerlingen; doch niet een
dezer gaf blijken van verdiensten. Geeraerts leefde in wel-
stand. Zijn vader had hem fortuin nagelaten. Daarbij had hij
het zeldzaam geluk uit het buitenland tot zelfs vorstelijke
bestellingen te ontvangen. Zoo bevinden er zich nu in de
galerij Lichtenstein, te Weenen, vier zijner puike Kinder-
groepjes, waarvan twee geteekend : M. J. Geeraerts f.
Antjperpia iyS'2 en 1753. In het Belvedère derzeifde stad
hangt ook een ander zijner doeken, dat in 1773 is gemaald.
Verder vinden wij van hem in het museum van Rijsel twee
zijner gewrochten, en in dat van den Haag éen, terwijl er ook
in bijzondere verzamelingen nog verscheidene zijner grauw-
schilderingen worden aangetroffen.

Ofschoon maar een grauwschilder, was Geeraerts toch
zoo geacht door onzen toenmaligen Landvoogd Karei van
Lorreinen, dat deze hem, met zijne hoogedele zuster en een
uitgelezen gevolg, op 22 Augustus 17D9, een bezoek bracht in
zijn werkhuis op Sint Nicolaasplaats, m de Lange Nieuw-
straat. De befaamde barleevenschilder was ook fraai en ruim
genoeg gevestigd om eehen Prins te ontvangen. Hij leefde
op tamelijk breeden voet, daar hij 'jongman bleef. In zijnen
ouden dag huisde onze meester met zijne nichten Theresia
Josepha en Anna Maria de Bie, over wTelke hij voogd was.
Deze juffers waren ook zijne erfgenamen, toen hij, op 16 Fe-
bruari 1791, te zijnen huize inde Hochstettersstraat overleed.
Drie dagen later werd zijn lijk plechtig begraven in de hoofd-
kerk, waar het bestuur der Academie, zijne kunstvrienden en
bewonderaars hem de eeuwige rust toewenschten.
loading ...