Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 174
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0186
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i74

De gebroeders Floris

December 1541 nog minderjarig was, 1 dat is nog beneden de
vijf en twintig jaren. Dus moet hij niet lang vóór het jaar
i52o ter wereld zijn gekomen, en inderdaad bij zijn afsterven
niet veel meer dan vijftig jaren hebben geteld.

Zijn vader, Cornelis de Vriendt, alias Floris, was een steen-
houwer, die echter ook niet-sthüw was van een beeld te beite-
len. Sedert 2 November 1517 woonde hij in zijn eigen huis,« de
Steenrotse, » thans nummer 11, op de Steenhouwersvest,
waar hij onder eene loove of afdak den steen kapte en zerken
sneed. 2 Zijne vrouw Margaretha Goos had hem vier zonen
geschonken, die hij allen tot kunstenaars wilde laten opwas-
sen. Zijnen eerstgeborene, Cornelis, 3 liet hij beeldsnijder
en bouwmeester worden, en deze slaagde in dit vak zoo wel,
dat hij de schepper werd van ons tegenwoordig Stadhuis en
van het nog bestaande Huis der Oosterlingen. Zijnen tweeden
zoon, Frans, bestemde hij voor de beeldhouwkunst, ofschoon
hij meer lust had om het penseel dan den beitel aan te vatten.
Jan vormde hij tot eenen vermaarden gleizen-potbakker, die
in de Nederlanden zijns gelijke niet vond, en om zijne kunde
naar Spanje werd gelokt, in dienst van Koning Philips II, *
Zijn laatste afstammeling, Jacob, 5 werd een uitmuntend
glasschilder, die ook jaren lang de stadsglazenmaker van
Antwerpen was.

1 Scabinale protocollen der stad Antwerpen, 1541, sub Wesenbeke § Grapheus, vol
I. fol. 138.

- Scabinale protocollen der stad Antwerpen, 1517, sub Gobbaert § Colibrant, fol.
131 v°.

3 Cornelis Floris, beeldsnijder, verklaart op 18 Juni 1544 dertig jaren oud te zijn ;
derhalve was hij geboren in 1514.

4 Op 25 September 1551 was hij reeds buiten zijn land, waar wij hem nooit meer
ontmoeten.

5 Deze « Meester Jacob Floris, glasschrijver, » bekent op 1 Juli 1577 drie en vijftig
jaren oud te zijn, en kwam dus ter wereld in 1524.
loading ...