Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1150
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1162
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
115o Bloemstukken van Jan Baptist Bosschaert

onderwijs, zoodat hij op zeventienjarigen ouderdom ver-
klaarde niette kunnen schrijven, toen men hem verzocht zijn
handteeken te stellen. Niettemin toonde hij zooveel kunstaan-
leg, dat zijn halve broeder, de bakker Peter Bosschaert, en
zijn heele broeder, Frans Bosschaert, die zijne voogden wa-
ren, hem den 8n Februari 1685 voor zeven jaren besteedden
bij den bloemschilder Jan Baptist de Crepu. De leerling zou
al dien tijd bij den meester wonen en den kost genieten, zonder
voor iets anders te moeten zorgen dan voor een bed, kleederen
en zuiver lijnwaad. Op zijn zes en twintigste jaar werd Jan
Baptist Bosschaert, als meesterszoon, vrijschilder der Ant-
werpsche kujistenaarsgilde. Van dan af maalde hij de talrijke,
weelderige, maar weieens wat somber gekleurde bloemstuk-
ken, welke nu nog in vele onzer oude burgershuizen en in
verscheidene Antwerpsche kunstverzamelingen worden aan-
getroffen. Om er eenige te noemen, melden wij zijne beide
Bloemstukken in het bezit der heeren gebroeders Pauwels;
zijne twee doeken met Bloemen berustende bij den heer
Edmond Huybrechts ; zijne Bloemen toebehoorende aan
mevrouw Eisen, en de door den heer van Lerius bewaarde
Rozen en andere Bloemen met Bladeren om een
meisjesborstbeeldje van Peter de Balliu, en twee doeken met
Allerhande Bloemen op en om vazen van denzelfden
grauwschilder. Al de bloemstukken, welke op naam van N.
of Nicolaas Bosschaert zijn gesteld, behooren ook onzen Jan
Baptist Bosschaert ; want hij had nooit eenen naamgenoot,
die Nicolaas heette.

Over des meesters huiselijk leven vonden wij niet éene
bijzonderheid, alhoewel men wil dat hij maar eerst in 1746
te Antwerpen is gestorven.
loading ...