Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1311

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Herreyns het hoofd on\er kunstbeweging 1299

lotgevallen dier gewrochten verhaalde, om aldus het aan-
komend kunstenaarsgeslacht niet enkel bewondering, maar
ook liefde en eerbied voor onze eigene meesters in te boezemen.
Zijn bestendig streven voor het schoone en het goede deed
den wakkeren man en sch rand eren 1 eeraar, door de Centrale
en Municipale Bestuurders en door ons volk erkennen, als
het opperhoofd der Antwerpsche kunstbeweging. Toen onze
speciale school door de Fransche Wetgeving werd vernietigd
verklaard, redde Herreyns, als beëedigde 1 eeraar der centrale
school, onze Academie, waarvan hij de hoofdman werd,
hoezeer de invloedrijke Commissaris Dargonne hem deze
eereplaats ook betwistte en benijdde. Den i2n December 1797
trad Herreyns ter Academie op met de nieuwe mondelingsche
hoogere lessen over de samenstelling, de kostumen en de
bouw- en doorzichtkunde. Al zijne medeleeraars erkenden
hem ook spoedig voor hunnen bestuurder; en, om geenen
gevergden eed van getrouwheid aan de Fransche Republiek
te moeten afleggen, verklaarden zij zich op 17 Mei 1799
slechts de helpers van Herreyns.
 
Annotationen