Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0884
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
872

Karei Emmanuel Biset

kunstenaar had nooit vrouw of kinderen, zoodat hij ook
geenen schoonzoon kon hebben. « Nicolaes van Helt, const-
schilder » was man van Joanna Huart, dochter van David
en Catharina van Gestel. Als dusdanig teekent hij, op 1 Juli
1647, eenen erfenisakt voor notaris te Antwerpen. Hij werd
in 1614 te Nijmegen geboren en leerde het kunstvak in zijn
vaderland. Vervolgens toog hij naar Rome, verbleef eenigen
tijd in Venetië en ging dan naar Frankrijk, waar hij zulke
fraaie werken leverde, dat de Koning hem tot zijnen schilder
verkoos. Den 2in September 1646 werd er van hem en Joanna
Huart, in onze hoofdkerk, een zoon Jeremias gedoopt.Na zes
jaren binnen Antwerpen te hebben vertoefd, kocht Nicolaas
van Helt, op 24 Januari 1652 zijn poorterschap te Amsterdam.
Joost van den Vondel en Jan Vos prezen hem in lofdichten als
schilder en etser, en men wil dat hij in 1669 stierf.

Karei Emmanuel Biset, werd den 26n December 1633 te
Mechelen geboren, leerde het vak bij zijnen vader, « den
constschilder Meester Joris Biset, » en trad, na te Parijs en te
Brussel Hofschilder te zijn geweest, ten jare 1661 bij Antwer-
pens Sint Lucasgilde. Aanstonds knoopte hij in onze stad
liefdebetrekking aan, en op 31 Januari 1662 huwde hij, in Sint
Jacobskerk, de schilderes Maria van Uden, dochter van den
befaamden landschapschilder Lucas van Uden. Den 411 Mei
i663 kocht meester Biset het Antwerpsche poorterschap, en
op 17 December daarna, werd hij door de Stad gekozen tot
gildebroeder van den Ouden Handboog. Hij bewoonde toen
een hoekhuis op den Wapper, waar zijne vrouw, Maria van
Uden, op den 4n Augustus i665, haren laatsten wil deed ken-
nen en stierf. Nauwelijks rustte haar lijk in den schoot der
aarde,of de weduwenaar maakte hethof aan zijne schoonzuster,
 
Annotationen