Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0885

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Zijn meesterstuk

873

Anna van Uden, en op 19 December 1666, werd er van hen
beiden in Sint Jacobskerk eene onwettige spruit Dorothea
gedoopt. In plaats van zijne onteerde bloedverwante door het
huwelijk aan de schande te ontrukken, zocht onze schilder in
zijne geboortestad eene rijke bruid. Op den 3on Juni 1670 trad
hij binnen Mechelens hoofdkerk in den echt met Anna Cley-
mans, dochter van Meester Willem en Catharina van Lijn.
Dit tweede huwelijk van Biset werd op 5 Januari 1672 geze-
gend met eenen zoon, Jan Baptist, welke vaders palet en
penseelenzou overnemen. De roem van Karei Emmanuel Biset
gloorde nu tot zelfs in het buitenland; want zijne koninklijke
Hoogheid de Hertog van Orleans zond, in Juni 1671, een zijner
edellieden naar onze Scheldestad, om vier van Biset's schilde-
rijen te koopen. Den 2811 April 1672 teekende hij, voor notaris,
eene overeenkomst met het bestuur zijner Gilde van den Ouden
Handboog, wier hoofdleden hij op een uitgestrekt doek zou af-
beelden. Voor dit werk werden hem aanzienlijke voorrechten
en een groote vrijbrief toegezegd, en toch ging hij maar niet
vooruit. Op 9 Februari 1674 verkocht de luie schilder den hen)
beloofden vrijbrief voor 65o gulden, met de bepaling, dat dj
kooper moest geduld hebben, indien de Gilde de bevrijding
van haren krijgsdienst niet wilde afleveren vooraleer de
schilderij voltooid zou wezen. Achttien dagen later betaalde
Balthazar van Essen, Opper-Deken van den Ouden Hand-
boog, nog 325 gulden op rekening voor het gewrocht, dat
meester Biset andermaal beloofde te zullen afwerken. Einde-
lijk werd toch dit gewichtig tafereel afgeleverd, zooals het thans
in het museum van Brussel prijkt. Het verbeeldt, in prachtige
figuren : Wilhelm Teil die zich bereidt om den
Appel van het Hoofd zijns Zoons te schieten in
 
Annotationen