Walicki, Michał
Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego: (1827 - 1862) — Warszawa: Les Belles Lettres, 1931

Page: 47
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/walicki1931/0057
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ROZDZIAŁ III.

Pierwsza rządowa inwentaryzacja zabytków w Królestwie, przeprowadzona z inicja-
tywy W. X. Konstantego w 1827 r. Przebieg i losy misji Hankego. Alegalność podję-
tego przedsięwzięcia powodem ponownej inwentaryzacji, zarządzonej przez Komisję
Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchownych w 1844 r. Utworzenie «Delegacji do
opisywania zabytków starożytności w Królestwie Polskiemu pod przewodnictwem
Kazimierza Stronczyńskiego. Podstawy prawne Delegacji, jej instrukcja. Skład
Delegacji oraz sylweta przewodniczącego. Przebieg rozpoczętych prac, ich metoda
i zakres. Zakończenie inwentaryzacji w 1855 r. Próby wydania zebranego materjału
ilustracyjnego.
Tnicjatywa przeprowadzenia z ramienia rządu systematycznej
^ inwentaryzacji zabytków w Królestwie Polskiem wyszła od
ówczesnego Naczelnego Wodza, Wielkiego Księcia Konstan-
tego, który decyzją z dn. 29. I./10. II. 1827 J, polecił Prezy-
dującemu w Komisji Rządowej Wojny, Generałowi Artylerji
R. Haukemu, ściągnąć za pośrednictwem władz administra-
cyjnych opisy znajdujących się jeszcze na terenie Krółestwa
zabytków starożytności, w pierwszym rzędzie «starożytnych
zamków, obronnych warowni, lub innych gmachów i pomników
z dawnych czasów pozostałych^). Zarządzenie to było w rze-
czywistości rozciągnięciem na terytorjum Królestwa ukazu cesar-
skiego z dn. 31. XII. 1826 J), polecającego odszukanie, opisanie
i zabezpieczenie wszelkich zabytków starożytności, znajdujących
się na obszarze Rosji. Dewastacja archiwum Komisji Rządowej
Wojny, jaka nastąpiła z biegiem czasu, utrudnia w wysokim
stopniu odnałezienie rezultatów tej interesującej misji Haukego.
Odezwa, wystosowana przez niego do Prezesów Komisyj Woje-
wódzkich pod datą 3 marca 1827 r., powtarza w zasadzie tekst
W. Księcia'*). Jak widać z zachowanej korespondencji, Biuro
Inżynierów przesłało do rąk Generała zebrane z Komisyj Woje-
loading ...