Walicki, Michał
Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego: (1827 - 1862) — Warszawa: Les Belles Lettres, 1931

Page: 72
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/walicki1931/0082
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ROZDZIAŁ IV.

Ocena materjałów zebranych przez Delegację, ich ilość i charakter oraz częściowy
ekskluzywizm. Opuszczenia materjału zabytkowego. Ehminacja drzewnego budo-
wnictwa. Małe zainteresowanie się Delegacji zabytkami ruchomemi. Technika strony
ilustracyjnej. Stosunek Stronczyńskiego do paramentów i mobiljów kościelnych.
Historyzm prac Delegacji. Wartości i braki wykonanej inwentaryzacji: niezgodność
jej tekstu z uzupełnionym oddzielnie & Obrazem ogólnym», oparcie się na materjale
podań lokalnych, szczupła bibljografja przedmiotu, niedomówienia. Hipotetyczna
znajomość Stronczyńskiego szeregu publikacyj obcych i jej braki. Charakterystyka
inwentaryzacyjnego opisu, jego syntetyczność i historyczna podbudowa obok tonu
romantycznej refleksji. Terminologja naukowa Stronczyńskiego na tle współczesnych
mu sądów dó chwili ukazania się «Uwag o ważności zabytków* K. Kremera (1849).


cena naukowego znaczenia pracy Delegacji nasuwa spe-

cjalne trudności wobec braku współczesnej inwentaryzacji
zabytków. W tym stanie rzeczy, materjały zebrane przez Stron-
czyńskiego częściowo tylko mogą być poddane rewizji — same
natomiast dostarczają ze swej strony szeregu cennych przy-
czynków dla pracy dzisiejszego inwentaryzatora.
Ilościowo zebrany materjał należy do obfitych. Poza czte-
rema tomami tekstu* mamy 7 albumów, mieszczących ąiy kart,
wykonanych przeważnie akwarelą — czasami z domieszką gwa-
szu — ponadto szereg drobnych rysunków, zazwyczaj przedsta-
wiających herby miast, zdobi marginesy tekstu. W ścisłej z niemi
łączności pozostają naogół własnoręczne rysunki Stronczyńskiego,
rozmieszczone również w czterotomowym bruljonie, przechowy-
wanym obecnie w zbiorach rodzinnych. Znajdujący się w nim
materjał ilustracyjny obejmuje w łącznej liczbie $66 pozycyj
niemal wyłącznie o charakterze szkiców — w tern szereg nader

nie licząc V-go tomu, zawierającego «Sprawozdanie Delegacji*.
loading ...