Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Worm, Ole [Editor]
Museum Wormianum, Seu Historia Rerum Rariorum, Tam Naturalium, quam Artificialium, tam Domesticarum, quam Exoticarum, quae Hafniae Danorum in aedibus Authoris servantur: Variis & accuratis Iconibus illustrata — Amsterdam, 1655

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.7900#0406
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
I N D E X".

Clyptorumgencra. . 370
Coati. 3 l9
Coccinea tintlura. 179
Ccccuta. siu CotuU Eiephantin&. 197
Cochtea margaritu «muia. 1J7
Cochlear IJland. 578
Cochla in delictU apudIial.i6o.z6i
Cocogola. 16 7
Cogttationum inconsiantiam prohi-
bens. 94*99
Colico dolori med. J9- 61-99. 118.(
2.47. 1 j8-i6i. 197
CoUyrium. 169
CoLophonta. nj
Colubrinum lignum. 16j
Columba lapidea. 8 3
Colymborum duogenera. 304
ComaLacra. 120
Comitiali morbo med. 337
Conceptus utprohibcatur. 79
Conccptus utsirmetur. 93
Concharunt varia fpectes. x * 1. 2 j 2.
1 J3. c7-c.
Contcum Jpcculum. 3 61
Con taaium peUens. 98-131
Conserva Pltnii. 139
Co/-n*. 109
Corallia. z30.m-131-2.33*
r/a eorum & vari& specics. ibid.
Cor/>H Indica. 5 6 j
Cor</« ajsetiibus med. 3 j. 78. 104-
105- 11 o- 131.337.141. 166.
173-1 11.114
Cor lapideum. 81
Corntolni. 99
Cornna i/arid, leporis. 199. Capre*.

Epilepticii med. 4 5
78.94.97. ioj.
Ji?-317
£>7»eM.
Entrochos lapU.
Erva barbosa.
Eruganda saciei moiut.
Eryfipelatem avertens.
Evonymi arbor.
Euphorbium.

J4- J9-^s-73
i|u. 131.197

191
70
193
300
73-94
140
116

Exoticorum & rariorum hisioria co-
gnitio quantum prosit. 148
Exsiccandi vim habens. 104
Exsanguia animalia. 139

54
177
191
ibid.
14C
177

540. Caponu. i.yy.softle.
Corttcum varis. fpecies.
Corvus versicolor FerocnjTs.
Cos. 41. Olearius, Aquaiicus
Cojlum Arabicum.
Coxarv.m ajseclibus med.
Crantum stupenium ex Scania. 344
Cretavaria. 4.j.
Crocodtlorum species. 3 1 j
Crui gallin*. ^y?
Crustacea. 247
Crujiata rotunda. 149
CrHA: argentea Rufiica contra armo-
rum violentiam e coUogcJsata. 3 j 1
CryftaUus. 99- 1o0. 101
CryftaUi Mater. 1 o 1. gtneratio. 88
Cuci. 197
Cuculus marinus. 166
Cucurbitarum var.fpec. 197.198
CulteUus tneut. 5 5 5
Cupressus. 168. *»** & samina. ibid

F^Abarum -var. spec.
Facundia ut augeatur.
Faldisiotium.
Fasimationes ne tttiant. 67.77. a
puerU ut arceantur. 9 j • 9 9

199
7l
375

Fd/?i Damct.
Favago.
Faufet.
Febribus med. 138.1jl.lj7
170. 171. 179. 184.103
119-111. maltgnii.6i. i j1
dorem mitigans. 10 j
Fe/ vitri. 1 5 4
Femoralia uxori a viro applkata. 388
Ferrum. 111. /^ec. sdr- 113. sios. ib.

361
13«
100
167.
108.
*r-

144
190
343
81
104

113.13 1
355
148-163
3 47
3*5

Ferrugo.
Fihuta Romana.
Ficut Indica.
Fiieiiarum var. spec.
Filum contrajpafmum
fisiula degtutita ab adolefccnte , &
die tertioper alvum excreta. 3 74
Florentinum marmor. 44
Flos arU. 131
Fluorts. 101
FatumpeUens, 191, mortuum edu-
ctns. i6i
Fofiilia. 1
FratlurU fntd. j 3. ofitum. 13 9
Fruciutvarii. 17S
134
r- rrsrmicularu.
134. coraUtnus ntgcr. z } ^
Fulica. 306
Fulmen ne aliqutm tangat. 77
FulminarU lapu. 74. vtrus quomodo
probetur. ibid.
Fungus. 137. Sambucinus. 138
Fungitts. 81
Fur ut prodatur. 7%. ut notetur vt- T Ablab.

Frutex marinus.
Fucut Ve,_____-

H&morrhagiam nariumsifitns. 1 o j
Halos ^inthos. 34
HaUyonU species. 304
Hammites. 51
Hafla Americana. 3 j8. Indicaregia.
3 56
Hamus ad capienias balencts. 3 j 8
Hetiic&mei. 148
Hedera arborea, 1 71
Heliotropius. 9 3
Himicranix cuyinia ratio. 191
Hepati tnservientia & roborantia.
43. ioj. tfe. ijj. 160. 1S9.
iii. duritiem moltiens. 173- <*i-
strutiiones reserans. 11 1
Herni&mei- 108. 177. aquosit. 119
Hilxochitt.
Hippocampus.
Hippopotami rafura tquii sit
Hominem qu&Jpeilant-
Homo siticeus.
Homoucut.
Hordeum sertilifiimum. 1 co.Herma-
phroditicum. ibid.
Humores purgans. 171. 116. 117
Hyacinthus. 104
HydropicU med. 1 j4.1 j9-171.116.
117- 146
Hypojasminum.
Hyjlrtx.
Hydcrictt pajsioni med.
Hyjierolithos.
I.
I^icuta Indica.
lalapa.
lapontca Eptslola.
laspU. 9 3 . 1/4r. iysf c.
/c?sr« >«srf.
Itcur confirm, IJ4,
171.117
sj.' _ ioj
I^nis elicitur tx ligno. 179
Impetigmem curans. 1 9
Impmguans. 11 1
Insctitoncs sanans. i 89
Insiammationts reprimtns. 161.10J
Ingenium acucnt. 99
InseCta. 139. tnollia. 146
'Jidu Idotum cyf tjptiacum. 34S
IJUbian*.- ^txum, vart.t) imagmes

ijo
335
337
s-

358
1 55
381.384
94
i J7.H7. 148
& med. 1 j 7.

Lippitudinibus conducens. 161. 169
197. ocults.
Lithargyros. 1 3 j
Liventiasanans. 1 j 1
Locufiarum var.spec. i^i.iis vescun-
tur variipop. 143
Lotigo. 14.6
Lucens intentbrU. 176
I.udus Helmontii. 39. Taracelfi. ib.
Zk» feierex »ae(/. 117- 1 54-1 57»
171.174.177.33j
Lumbricos peUens. 13S. 114. 134»
33f
Lupatus ligneus mirisice sacius. 5 69
Lupus marmus. 17j.1t; 9
\s.
\ Ty4c/j;-;it tratioria. 314
IV1 MacuLu vefttum abftergens. 46'
Magnttts. 61.61.6}
Maqucy.
Matabatrum.
vWalabric*. littr*.
JAalignos morbotpcllens.
Maltha.
Mambu.

195
1 62.
)S6
53-54
45
141

Mammas virginum extuberantet quicl

11 1
161
108
117
357
2-94

rtprtscntans.
KApoc.
f^arovata.

58

ioj

388
ibid.

154
188
2-51

nesic

355

Ct*y?<" pudtcitia
Cygnus. 199- cantiocjus
Cypcrw,
D.
DElphinus.
Dentalia.
Denttbus eorumque doloribu* sedan
dit med. 168. 174- 176- 211-
113-167,
Dentet ut evcUantur. 161
Dcntifricia. 6j. 99. ijS. optima.
j9-iji
Dentttio puerorum ut promovcatur •
131
Heriagen ex Oriente. i J4
Desperatu prmsens remedium. 106
Detpcratu membrorum assetlionibus
laboranttu admirandacuratio. 164
Diarrhce&fiftcndamtd. no
Digitata ovipara. 316
Diopticus tubus. 3 64
Dtvitis, ut augtantur. 78. Kt »»»
desint. 108
Doloribus sedandumed. 45.^3.194.
111.119. 111
Doronicitm. 145
Draco marinus. 168
Drakena. i j 4
Dyfentericu med. <6. 61.7%. ioj.
110. iji. 179- 188. loi. 103.
108
E.
EBe»us.\6S.ignem nonsentit.l6g.
Issandicus sofiilit. ibid.
Ebrietas ut arceatnr. 99
Echinus martnus. 1S1. terreftru. 334
Elemi gummi. 1:1
Elephantiafi med. ij4.ts?i
Epidanko morko med. 1^6

duplex.

111
ibid.

171
101
197
44

G^Aibanum.
Galcna. 117
Galcus ^isierias.
GaUa.
GaUina Guinta.
Garantronius.
Cjargarifmus.
GartophyUus rlgius. 103
vandt raiio apud Indos.
Gariophyltorum Indicorumsolia. 161
torum hisiorta. ibid.
Gtmma nucts Maldivtnsis. 1 o;
Gemmarum generatio &■ varietat.
8z.&c.
GigantU dcns. 345. cofta.
Gladioii Indki jlammati.
Gadiolus aneus.
Globuli saponarii.
Glossopctra.
Glycyrrhisa.
Gojjypium. 189. Iavanense
Granatus.
Cjravtdini med.

LAblab. zo6
Lacca varix species. 116 !
Lac Lunc. g
Lac aitgens. 69.71.100.11 o
Lacenoritm varix Iptcies. 313.314
Ladanum. 117
Lagcnx vttrea. 3 89

comprtmat.
JWandioca.
Manobi.
Manna.
Manubium cuitri cx Agatc.
Manucediata.
^Margarita qncmodopurgantur. 1 1 o
Marmor. 4 1. ^ilbum. 41. Nigrum,
virtdc. 43. metaliare. j 3 o
Maflac.h. 117
Masia elegant ex variis lapidibus. "y
Matcr pertarum. 1 j 3
Martali^ju. 1 jy
^Matatifta \<6
Matrnu siuxui med. 71
Sielanclioiicu conducentia. 54. 6<.
66.71- 104- 106.108.11 l-i 14.
140. ifJi
Mtmoriam sirmans
Mccaxuchitl.
Mechoaca.
Mcchaacanna.
Medalia varia.
Mel Anacardicum
^Wcnftjuu mcd. 174.191.194-19 j»
106.itS. movens.i j 1-141-154.
iz7.sistent.7y 113
Aserc«<r;uj. \ z6- Ipecics &■ usus. ibid.
MtrS"nj€T. 300
.Ver^m, Feroensis. 303
Merochtus. t
MetaUum quid. 1 1 j ■ proprietatcs. ib.

lOj. 3 19
108
1 jo. 1 jtj. 117
3 J9- 360. &c.
1S1

Lamp.ttsiciitn 'talica.
Lampaton.

Groniandorum inftrumenta. 3 61. na
vigandi modus.
Grumos sanguinU solveni.
GryUotalpa.
Guajacum Indicum.
Guanabanus.
Gummi. 191. Arabkum.
dern.
Gummata.
Gutta Gambodia.
Gypsum.
H.

H<s£matites.
H&moptoicU mei.

347
15 3
1381 Lapidesicns aqua^ j z
ejus scr- | Lapties tn ger.eri. 36. ^Afteria. J9.
j ^Armcntcus. 6'. CaftorU. 73. C»-
racinus. j 9. Fungiscr. 9 1 .grandi
nU. z(. tUummatus. 46. Iudai-
cus. 69. La^uli. 6\. minut prc-
xiosi. 81. mutabtlu. 108. Kova-
cutarum. 91. Orbes. 1 3 3. c iie;;i
Ivmj Etvinu. 74. Schistut. J7. Kr-
finus. 73
Lapides ab ^Agyrta dcglutiti. 4 1
Laqucus coccineus. 386
Lenticula qua Esau primogenituram
vendebat. 106
317
Z.e/-<M. 1 j ,
Leprxmed. 111. 1 J4. 143 - 197
Lepus. 311- nigcr malum orncn. ibid.
Lcthale uni, aitert quod pmdejl. la<:.
147
Libidinem Rubinus coercet. 104
Lichenas sanans. 1 j [
Lienimed. 1 j 1.1 j i-1 J7.171.177.
189.110-11 1-309
Lignum. 170. sojttle Vmbritt. 1J9.
literatum. 171. laptdem ample-
tlens. 174. monsirojum. 174. *7><«-
seu Motucense. 171. /?/jo-
dium. 171- Santalum. ibid. iSVi/^
sasrat. 173- e Siam. 174

ibid.
M5
354
103
«7
216
ioj
104
5-55

119

377
344
143
170
104
/;e-
111
2 19
216
4(T

<?4
75

Hxmorrhoidnm ihioribus & siuxibui

tnti,

117
130
135
J5»
iC
114
2J1
1 ji.
161

Linaria ca-rulea.
Lini fpecics.

180
189

4j.10j.317 Linguatapidea,humanaJimilU. 83

ajjinia
Mica.
MtUepora.
Mmium.
Mtsj.
Ma rorcmpetlit aurum.
Moty virgmianum.
hlontha tx conchtt.
Monticului artisiciosus.
v.lorsibus ventnatis med. 1 i 1
i J7.167. a Canerabido.
Mulicribus siuxu albo laborantibus,
j6. J9. hyftertcts. 84.113. mor-
bu pucrorum. 141.146"
Mumia humana, 344
Mundubt. 207
Mui rotis atius. 3 7 j. Nfrvagkus &•
ejui historia. 311
Muja. 163
Mustuspjxioides. 140. terreslris cor-
ralloides. ibid. cranii humani. 343
Jviusculi & mytuli. 1 j j
Muficaitbus notis insigniti turbines,
M9
N.
NAbuch. Nabea. 109
1\ana. j g 3
Narcaphton. 178"
Naturalibus mediis operatur Deus,
103
Navtcula elegans. 37 j
Nariumgravedini mei. 2 s s
Nervis. 1 06.3 1 7. mirabile med.] 00
Ncphritkis med, 50.9^.184-146
Ncrites. z.60
Nhamdu. 196*
AT;V/» avium. 311
ZV;7 aibum^ 1; j
 
Annotationen