Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Worm, Ole [Editor]
Museum Wormianum, Seu Historia Rerum Rariorum, Tam Naturalium, quam Artificialium, tam Domesticarum, quam Exoticarum, quae Hafniae Danorum in aedibus Authoris servantur: Variis & accuratis Iconibus illustrata — Amsterdam, 1655

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.7900#0152
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
157


M U S E I WoRMIANI
H I S T O R I /E
D E
VEGET ABILIB VS R ARIORIBVS
LIBER SECUNDtlS.
C a r. I.
InftitUti ratwnem cdocens,
X p e d i t i s libro primo fossilibus, quibus jam gaudec
Muleum nostrum , ut pcdcm promoveamus ad ea
qux supra tcrram provcniunt, instituti nostri postulac
racio.
Intcrcavcro Vecetabilia nobis primo loco
ofrcrc Natura, ab impcrsccrioribus ad perscttiora ad-
sccndens, qux vivunt, augcntur, &: iibi similiapro-
creare apca natalunt.
Hic vcro animus non cst , ad ca nos disfundcre,
quxde Vcgccabilibus in gcnerc dici possiint, aucincc-
gram corum Historiam proponcrc , quod opcris so-
rccimmcnsi, in quo ctiam dcsudarunt cumlaudcalii
Viri Clarissimi. Ncc Plantas omncs, quas vel siccas in
Museo tenemus, vel virides in Horto colimus, hic cnumcrare studebimus: sed ra-
riores saltem quasdam, quas vcl nostrum lolum non gignit i vel si gignat, aut observa-
tionibus quibusdam nccclsariis earum histonx sunt locuplctandx , aut raritatis nomine
celebrandx. De aliis, prxscrtim iis quibus in offkinis Danix utimur , alias dilseruimus.
Ita vero Stylum tempcrabimus, utprimo Plantas rariorcs, quas vcl intcgras, vcl maxi-
ma ex parte renemus, proponamus-, hinc aliarum parccs, quibus maxime ob usumsunc
nobilicacx, exhibcbimus. Radices, folia, ligna, cocticcs, fru&us, Scmina, Gummata,
Succos, sua raritate commendatos. Scd ab imperfe&ioribus , qux non omnes par-
tes, quibus planca pcrfecta gaudet, habcnt, ut sunt fungi 6c Mulci, ad perscctiores paula-
tim progrediemur.
c a p. ii
^De sungis, zAganco, sungo Sambucino 3 fungo ^T&pfe canina,
Holeto cervino , ^Pila Stagnali.
T>La n t je quas jam dcscribemus, non cam Plancarum , quam excremencorum Vc-
A getabilium nomine ab aliis insigniuncur, cum partibus Plantarum desticuancur, & in
aliis Vegccabilibus nascancur ac provenianc.
Agaricus, vcl Agaricum, ur quidam volunt.sungus cst, Abieci, Picex Sil-
vestri, Tedx & Larici adnascens, sed Lariceus rcliquis prxsertur, albus, levis, sriabilis,
S pituitofo
 
Annotationen