Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 99
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0060
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
99

Κεραμεικοϋ άνασκαφαί'

νπό Α. Βηιββίαιβτ.

100

επιφάνεια της όδοΰ, δάπεδον σκληρόν εκ πεπα- θήμενον χαλαρόν στρώμα κόνεως άποξέεται εύκό-

τημένου πηλοΰ καΐ χονδράς άμμου (Κϊθδ), λως, ούτω δε παρήχθησαν αί εν τη τομή γραμ-

σκίρρα και χονδροειδή όστρακα, μαί, άς δεικνύει ή είκών. Κατά ταΰτα διακρίνονται

ΐορητόν νώμα, πηλός ή άμμος, έν αύτη σαφώς δύο κυρίως δάπεδα όδοΰ, το άνώ-

χαλαρον στρώμα κόνεως μετά χαλικιών και τερον εις +2"90-3"00 1, όπερ είναι το αύτό και

πολλών μικρών οστράκων, το ο,ν λογιζόμενον εκ τών κάτω εν τη εϊκόνι 3,

προγενεστέρα σκληρά επιφάνεια της δοοΟ ώς και έπειτα το κατώτερον, δπερ άπδ +2'60 κλίνει

άνω. ολίγον προς τά αριστερά ήτοι προς βορραν και άν-

Τό έπι τών διαφόρων δαπέδων της όδοΰ έπικα- τιστοιχεΐ τώ 4ν έδάφει της όδοΰ έκεΐ.Τό 3ον έδαφος

"Λνω πέοας ίου
περιβ. 1ΐ'+4·08

Κάτω πέρας τοϋ
κονιάματος 112

Όρος Ήρακλεω-
τών II1

ν'στραψα-[-3Ό0

IV στρ. +2-70
ΠΙ οτρ. -4-2-50

II στρ.-)- 2-45-

2·!7

I στρ. <394 π.Χ.
+ 1-80-1-55

Είκών Η. Στρώματα προ της ανατολ. γωνίας τών Ήρακλεωτών.

της όδου, εις ύψ. +2 30, ήδυνήθημεν μετά προ-
σοχής ξέοντες και σαρώνοντες νά καΟαρίσωμεν κα-
θ'δλην αύτοΰ την έπιφάνειαν.

Κατ' άμφοτέρας αύτοΰ τάς πλευράς ύπάρχει
άβαθες ρεΐθρον έν είοει σκάσης (α-α), πλάτους
0'50, άπέχον δε του πέρατος της όδοΰ περίπου 1
μέτρον. Πλησίον του νοτίου ρείθρου υπάρχει έν τώ
έδάφει διπλή τροχιά πλάτους 1 μ. Αριστερά έν τή
γωνία παρά το β εύρέθη σωρός πηλού ύπό πυρός
έρυθρωθέντος, εισερχόμενος εις πλάτος 1'ΒΟ εις

αύτήν την όδόν. Αί φαινόμεναι πλίνθοι ήσαν έν δια-
φόροις θέσεσι, μεταξύ δε αύτών εύρέθησαν τεμάχια
χαλκού. "Ομοιαι «πυραϊ» παρετηρήθησαν πολλα-
χώς κατά τά πλάγια της όδοΰ, έρμηνεύονται δε
έκ θυσιών, αί'τινες θά προσεφέροντο προ τών τάφων.

1 Ώς μηδέν ελήφθη συμαώνως προς τά σχέδια τοϋ ΝθΗθΐ£ και
τοϋ ΒΙηιοίΣ (έν Αίΐίθη. Μϋί.1907, πρβ. σελ.127, και έν Ρηβάΐιοί
Ε Εΐ\<1. σ, 11) σημεΐον επί της άνω άκμης τ?ίς κατωτάτης βαθμί-
δος του πύργου Ο του περιβο'λου της πόλεως ίν πίν. XIII τών
Αίΐίβη. Μίίί. Τό σημεΐον τοϋτο κείται 43μ.845 υπεράνω της επι-
φανείας της θαλάσσης.
loading ...