Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 401
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0211
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
401

402

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΓΟΡΑΣ

(Συνέχεια- δ'ρα ΑΕ 1910, σελ. 1-28*)

πιο

ΓΕΩΡΓΙΟΓ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ"

IV.

Στήλη ευρεθείσα τω 1907 ένωκοδομημένη 1 έν
νεωτέρω κτίσματ.ι. Απόκειται έν τω 'Επιγραφικφ
μουσείω (άριθ. 478), αποτελείται δέ έκ δύο τεμα-
χίων λίθου ύμηττι'ου καϊ απολήγει άνω εις άέτωμα
έχον άπο/.εκρού μένα τα ακρωτήρια και το προς τά
δεξιά γεΐσον, ώς δεικνύει ή έν σελ. 403 είκών.
"Γψ. σωζόμενον 0-90, πλ. μέγιστον (κάτω) 0-35,
έλάχιστον (άνω) 0'30, πάχ. 0Ό8. Το έπ'αυτής
κείμενον είναι στοιχηδον διατεταγμένον, άλλ' ούχ'
κατ'αύστηράν στοίχησιν. Παραβαίνεται αύτη έν στ.
13<ί\ 20*, 26^ έν τέλει, έν μεν τοις δύο πρώτοις
είσβιαζομένου τοΟ I, έν δέ τω τρίτω του Π. Στίχοι
έν ολω τεσσαράκοντα δύο, γράμματα δ' έν έκάστω
είκοσι οκτώ. 'Ύψος των γραμμ. 0'006' διάστιχον
0Ό06. Επί της βάσεως τοΟ άετοϋ' σώζεται ύπέρ
το δωδέκατον γράμμα του πρώτου στίχου της έπι-
γραφής το στοιχεΐον Ε, ύπέρ δέ το μεταξύ τοΟ
20"2 και 21ου διάστημα το Ο,

Το προκείμενον ψήφισμα της βουλής έγένετο έπϊ
Νικοκλέους άρχοντος τω 302/1 π. Χρ. εις έπαι-
νον των έπ'Εύξενίππου (305/4 π.Χρ.) ταξιάρχων.
Οί έπ'Εύξενίππου ταξιαρχήσαντες Αθηναίοι,οί'τινες

* Αί έν σ. 1-28 δημοσιευθείσαι τρεις έπιγραφαί φέρουσιν έν τω
Έπιγραφ. μουσείω τούς άριθ. 466. 471. 463. Του έν σελ. 2. δημο-
σιευθέντος αττικού νόμου των στ. 27. 28 ποοέτεινεν ό χ. Β. Η&118-
801111ΪΘΓ έν Κβναβ άβ Ρ1ΐΐ1θ1θ£Ϊβ 1910 σελ. 380 τήν έξής συμ-
πλήρωσιν: μ\η [ψηψιααμένων την αδ\\ειαν κα&άπερ ε[άν εξ εψη·
ψιαμένο\·υ ποιήαηται τώι κλπ.

1 "Ως με έπληροφόρησεν ό έπί τινα χρο'νον τότε παρακολουθήσας
τάς έρνασίας κίθηγητής Ά.. Σκιάς.

αρχαιολογικη εφημεριε 1910

συνιστώνται συλλήβδην εις τον δήμον, ίνα έκ νέου
τιμηθώσιν ύπ'αύτοΟ δια χρυσοΟ στεφάνου καϊ προ-
εδρίας έν τοις άγώσιν, δέν είναι άλλως γνωστοί,
καθ' δσον δέν έσώθησαν τά ύπέρ ένδς εκάστου έξ αυ-
τών γενόμενα πολλά ψηφίσματα, άτινα μνημονεύει
ή νέα έπιγραφή (πρβ.στ. 16). Αί συχναί ό'μως αύται
τιμαί,αί άποδοθεΐσαι εις τους ταξιάρχους, είς τε ένα
έκαστον χωριστά και εις ό'λους όμοΟ ώς έν συναρ-
χία, ύποσημαίνουσιν ό'τι ή πόλις διήρχετο τότε
έκτάκτους καιρούς, ών ένεκα ή τε φύλαξις τών τει-
χών και αϊ άλλαι στρατιωτικά! ύπηρεσίαι τών τι-
μωμένων ιδίαν δλως είχον οι' αύτήν σημασίαν.
Όντως δέ τότε, κατά το έαρ του 304, ήπείλει Ό
Κάσσανδρος τάς Αθήνας τό δεύτερον '. Κυριεύσας
την Φυλήν και τό Πάνακτον καϊ μετά καταναυ-
μάχησιν τοΟ άττικοΟ στάλου έξασφαλίσας έαυτώ
την Σαλαμίνα είχεν άρχίσει την πολιορκίαν της
πόλεως, ό'τε προσεκλήθη ύπο τών Αθηναίων αρω-
γός ό Δημήτριος, ό'στις έξελάσας της Αττικής τον
Κάσσανδρον 2 άπέτρεψεν από της πόλεως τον κίν-
δυνον 3. Έγένετο δέ το ψήφισμα έπϊ Νικοκλέους,
αρχομένου του 301, ό'τε οί Αθηναίοι ήσαν ακόμη
ϋπό τόν Δημήτριον, δέν είχον δέ συμφιλιωθή μετά
του Κασσάνδρου. Ή προς τόν Κάσσανδρον είρή-
νευσις έπήλθεν έντός τοΟ 301 4, ίσως βραχύτατον
μετά ταΟτα.

1 Ή πρότερα αΰτοΰ έπίθεσις κατά της Αττικής έγένετο κατά τήν
πιΟανήν έκοο'^ήν έπί Κοροίδου άρχοντος τω 306/δ ητοι εν έτος πρό-
τερον.

2 Πλούτ. έν β. Δημητρίου 23.

3 Πρδ. Ββίοοίι ΟπθοΙι. βββοΐιϊοΐιίθ III, 1 σ. 163 έξ.

4 Ββίοοίΐ έ. α.

26
loading ...