Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 229
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0239
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Τύλίσος Μινωική- ύπυ Ίωσ. Χατζηδάκη. 229

ΕΙκών Β7. Ειδώλια μεσομινωϊκά (τον 4 νψ. 0Ό6).

έν τη άποθήκη £ και είναι ύστερομινωϊκον α'. ταΟτα δεν είναι στρογγυλά, άλλ' εχουσι σχήμα
Ή μικρά κεφαλή 1 είναι αξιοσημείωτος δια την δμοιάζον πολυ ποος γυναικείων ΜινωΐκΌν φόρεμα
λίαν έξεζητημένην κόμωσιν. Το πρόσωπον εχει αετά κοιλότητο: άβαθου; καθέτου εις το πρόσΟιον
λευκόν, την δέ κόμην μέλαιναν. μέρος, τό δε ύπ' άριθ. 13 (εϊκ. 37) ε/ει και δια-
Γο ύ-' άριθ. 4 κρατεί εις τον δεςΊόν βραχίονα κόσμησιν γρα~τήν μιμουμένην τάς πτυ/ώσεις των
πράγμα τι, ϊσωζ κωνικόν ρυτόν. Αί άλλαι μικρα'ι τοιούτων φορεμάτων και τέλος τα ύπ* αριθ. 9 και
κεφαλα'ι όμοιάζουσι πολΰ προς τάς έν ΙΙετσοφα εύ- 18 όμοιάζουσι πολΰ προς ταύτα και είναι βεβαίως
ρεΟείσας (ΒΒΑ IX 380). χΌ αύτο πράγμα" δεν δύναται όμως νά έκληφθώσιν
Ιο ύπ άριθ. Κ) κωδωνοειδές άντικείμενον όμοι- ώς ομοιώματα κωδωνίσκου,αλλά μάλλον είναι ομοι-
άζει προς τά έν Κνωσώ εύρεΟέντα εις στρώματα ώματα γυναικείου φορέματος, αφού καϊ το κέντρον
μεσομινωϊκά α. Τά ύπ'άριθ. 12 και 13 προέρ- αύτών είναι πλήρες, πλήν μικράς άβαθούς κοιλότη-
χον:αι εκ Κνωσού και εϊκονίσΟησαν ενταύθα προς χος εις το χαμηλότατον αύτών μέρος. Αί ούο φαι-
παραβολήν. Ό Μαοΐίθΐΐζίθ (1903, 170) έξέλαοε νόμεναι μικρα'ι οπαΐ θά ήθελον νά παραστήσωσι τάς
ταύτα ώς αναθηματικούς κωδωνίσκους προβάτων. δύο θηλάς τών μαστών, άς έ'Οηκεν ό τε/νίτης όπου
Ημείς 6'μως πιστεύομεν ταύτα ώς αναθηματικά ήδύνατο, άα>οΟ δεν εί/ε τόπον νά θέση αύτάς όπου
γυναικεία ενδύματα διά τους έξης λόγους. Πρώτον έπρεπε και δεν ήθελε νά παραλίπη. Αί ούο κέρα-
εχομεν άσφαλή άπόδειξιν οτι οί Μινωικοί μετε/ει- τοειοεΐς αποφύσεις οηλούσι τάς ούο /ειρίδας τού
ρίζοντο άναθηματικά ενδύματα γυναικών. Τοιαύτα φορέματος, ώς φαίνεται έν τώ 6π άριθ. 9.
εύρέθησαν έν Κνωσώ έν τώ αύτώ λάκκω όπου και Το ΰπ' άριθ. 11 είναι όμοιον ανάθημα έκ στεα-
ή μετ'οφεων θεά (Β8Α IX 82)· δεύτερον διότι τίτου. Εύρέθη τοιούτο και έν "Αγία Τριάοι οπό
loading ...