Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Page: 102
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0112
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
102

Μυκαλησσος

IΡειτσο')να· πίν. 6-7

υ.το

ΡθΓογ Ν. ΙΙγθ.

Τάς άνασκα^άς 'Ρειτσώνα;, ές ών προέρχονται ρίζονται οία τετράφυλλου ή πενταφύλλου κοσμή-
τά ενταΟ&α δημοσιευόμενα άγγεΐα, έπεχείρησε μεν ματος, και Οά απαριθμήσω έν καταλόγω το περιε-
τΌ πρώτον βοηθούμενος ύπ' έμοΟ ό κ. Βαιτο\ν8 τω χόμενον τριών ακόμη τάφων.
190/, έσυνέχισα δ εγώ μόνος τω 1908. Οί σπου-
δαιότεροι τών τότε άνασκαφέντων τάφων έδημο- Οινοχόη μελανόμορφος τάφου 46
σιεύθησαν ήδη έν Β8Α XIV και «ΓΗ8 XXIX, XXX I™· 64 "'·■ ι5;·
και XXXI, έ/.εΐ ο έμελετήθησαν καί τίνα τών προ- Τεχνοτροπία και τόπος κατασκευής.
βλημάτων, άτινα έγεννήθησαν εκ τών πορισμάτων
αυτών, δεν ήτο δ' όμως δυνατόν εντός τών ορίων
τών άοθοων εκείνων νά δημοσιευθώσιν επαρκώς

Γι ί ι ι -

πάντα τά γενικωτέρου ενδιαφέροντος άγγεΐα, ώς και
κατάλογοι πάντων τών έν έκάστω τάφω εύρεθέν-

1 ι Τι I

των πραγμάτων κατά την μέθοδον, ήτις άπεοεί/Οη
ή μόνη ορθή έπιστημονικώς μετά τάς δημοσιεύσεις
ανασκαφών αρχαίων νεκροταφείων υπρ Οΐ'δϊ και
Οι'&§θικ1ογ£{

Έν τώ παρόντι αρθρω Οά πραγματευθώ περ'ι
δύο τών έν ,ΙΗ8 XXIX σ. 325 και Β8Α XIV σ.
2/7 έν κεφαλαίω καταλενθέντων αγγείων, άτινα
απεικονίζονται μετά -/ρωμάτων έπ'ι τών πιν.6 και /
συγχρόνως δέ τή βοήθεια πλειόνων εικόνων, ών
τίνες έγχρωμοι (πίν. (5 και /) Οά αναπτύξω πεοισ-
σότερον τά πράγματα και Οά συμπληοώσω τά εκ
τών ανασκαφών ημών έν Ρειτσώνα προελθόντα συμ-
περάσματα πεοί τών όυΟαών τών 3οκοτικών κυλί-
κων, άτινα έδημοσίευσα μετά του Βαιτο\ν8 έν
Β8Α XIV, σ. 308 κέ. και έν ΙΗ8 XXIX σ. 344

κέ. καΊ XXX σ. 336 κέ.. θά δημοσιεύσω ΤΤρός τθύ- ΕΙκων 1 (3: 4). οινοχόη μελανόμορφο; τάφ. 46, άριβ. 5.5.

τοις εικόνας τών κυριωτέρων ειδών τών έν Ρει-
τσώνα ευρεθέντων άρυοάλλων3, οίτινες χαράκτη- Ή γ"*?<* «ΰτη οινοχόη, μοναδική κατ' έμέ ώς

προς την παράστασιν, συντάσσεται ώς προς τήν τε-

1 Πάντα τα έκ του νεκροταφείου της Ί'ειτσώνα; πράγματα έςετέ-

Οησαν έν τω μουσείω τών Θηβών, τακτοποιηΟέντα /ατά τάφου;. της 'Ρειτσώνα;. Πβλ. και οσα γράφε·, ό Όταίββ^ΐάοτίί ΤΙΐβΤΟ,

■ Ή άρ/ική άπόφασις, όπως ή δημοσίευσις γείνη από κοινού μετά II σ. 226 περί της ολιγωρίας, ήτις παρατηρείται ενίοτε ώς προς τά

του κ. ΒαΐΤΟλνβ έματαιοίΟη δυστυχώς, διότι ούτος ήναγκάσΟη έφε- τοιαΰτα κοινότερου είδους αγγεία.

το; να άσ/οληθή αποκλειστικώς εις νέαν έκδοσιν τών ΌΪ8ϋθνβνίβ8 1 Τάς φωτογραφίας 1, 2 και 14 μοί παρεχώρησε λίαν φιλοφρονως

ΪΊΙ ΟτβΙβ. ό κ. ΒαΓΓΟ\Υ8.

8 ΊΙ βοήθεια τών συνευρεθέντων πραγμάτων ορισθείσα ήδη έν «ΙΗ8 5 Ή άπεικόνισις επί του πίνακος, γενομένη ές υδατογραφίας του

XXIX σ. :509-3ΐΟ χρονολογία αγγείων ούτω κοινού τύπου Οά άπο- '■· ΟΪΠΪΘΓΟη ϊίΐδ (ό'πως και ό πίνας 7), εΐνε πολύ καλή και ολίγα

δει/Οή ίσως έ'ν τών ώφελιμωτε'ρων αποτελεσμάτων τών ανασκαφών μόνον ε/ει τις νά εί'πη περί αυτή;. Τή; οινοχόης το έδαφος δεν εινε
loading ...