Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Page: 161
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0171
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Μνημεία τών νοτίων προπόδων της Ακροπόλεως' υπό Φρ. Βερσάκη.

Λύκαιον ΑΕ1904,178 κέ..Μπέρεκλα ΓΙ Α Ε 1902,
72 κέ., Βάσσας Α Ε 1910, 300 κέ.), έπί της νυν
θέσεως τοΟ ίεροΟ τήςΔεσποίνης.Έν άρχ,αϊκον άγαλ-
μάτιον Αθήνας εύρεθέν πχρά τον της Δεσποίνης
ναόν, μικρόν άρχαΐκον άγαλμάτιον νεάνίου εύρεθέν
επί της ακροπόλεως και όλίγισται περίτμητοι μορ-
φαΐ εύρεθεϊσαι πλησίον των επί του υψηλότερου

του ναου επιπέδου του Ίερζή ερειπίων, ώ; καΐ το
εν είκ. 41 χαλκούν βοίδιον εύρεθέν παρά το Μέ-
γαρον είνε τά μόνα χαλκά ευρήματα εκ των ανα-
σκαφών Αυκοσούοας.

.Κωνσταντίνος Κονροννιώτης.

Μνημεία των νοτίων προπόδων της Ακροπόλεως

( Πίν. 8-13).
νπο

Φριδερίκου Βερσάκη.

Τά επί των νοτίων προπόδων της Ακροπόλεως
μνημεία υπέστησαν κατά την πάροδον του χρόνου
τοσαύτην φθοράν καί καταστροφήν, ώστε περί τά
τέλη τοΟ προπαρελθόντος αιώνος διεκρίνετο υπέρ
το έδαφος μόνον ό όπισθεν της στοάς του Εύμένους
τοίχος, ό φέρων τά τοςωτά ανοίγματα, και το μέ-
τωπον της σκηνής του θεάτρου του Ήρώδου. Το
κοίλον του θεάτρου τούτου ήτο κεκαλυμμένον
μέχρι τοΰ σημείου, καθ' ό εύρίσ/.εται το μικρόν
άνοιγμα εν τη μέση κόγχη, εκ δέ τοΟ περιφερούς
τοίχου, του περιβάλλοντος το θέατρον, έσώζετο
μέρος τι ολίγον εξέχον της επιχώσεως, το και νυν
σωζόμενον. Διεσώθησαν οί τοίχοι ούτοι, διότι ώκο-
δομήθη έπ αυτών τό μεταγενέστερον όχύρωμα, ό

Άπεικονίσθη δέ ώς είχε τότε ή νοτία κλιτύς
ύπό τών Άγγλων αρχιτεκτόνων 8ίηαΗ και Κβ-
νβίί εν ΑηΙϊφιίΗβδ οί Αί/ιβηβ Υο\. II ρ]. I, II.
νοί. III, ρΐ. II και νοί. IV ρΐ. IV.

Ο χώρος, εν ώ έ'κειντο τά μνημεία ταύτα, εμει-
νεν ανεξερεύνητος μέχρι τών μέσων τοΰ παρελ-
θόντος αιώνος.Τω δέ 1848 ενηργήθη ύπό της Αρ-
χαιολογικής εταιρείας ή πρώτη μικρά σκαφική ερ-
γασία προς άποκάλυψιν του θεάτρου του Ήρώδου

(ΠΑΕ 1849,13).

Συστηματικώτερον έπανελήφθησαν μετά έννεαε-

τίαν αί άνασκαφαΐ (τω 1857) ύπό την διεύθυνσιν
του Πιττάκη άποκαθήραντος τελείως το έν λόγω
θέατρον άπο τών καλυπτόντων αύτο χωμάτων.

Τρίτη ανασκαφή διαρκέσασα άπό της 19η; άπρι-
λίου 1876 μέχρι της 9η; Ιανουαρίου 187/ ενηρ-
γήθη ύπό της εταιρείας προς άποκάλυψιν τών έν
τω 'Ασκληπιείω μνημείων και της στοάς τού Εύ-
μένους.

Τά πορίσματα της πρώτης και της δευτέρας
ανασκαφής έδημοσιεύθησαν λεπτομερώς ύπό τού
Πιττάκη εν ΑΕ 1858, 1707.

Έν τω αύτω έ'τει έδημοσιεύθη ύπό τού ΚίβΙιανά
ΒβΙΜΙϋαβΙί μελέτη έπιγραφομένη « ΙΙύβν άαβ
Οάβίοη άβ8 Ηβτοάββ ΑΙΗ&08», έν ή πλην άλλων
παραθέτει άπο της σελίδος 19 κέ. μικράν περιγρα-
φήν τού θεάτρου μετά δύο πινάκων. Ο πρώτος
πίνας" αναφερόμενος εϊς τμήμα τού εσωτερικού χώ-
ρου πολύ απέχει τής αληθείας. Προς σύγκρισιν
παραπέμπομεν εί: τήν ήμετέραν εικόνα 1 το αύτό
περίπου μέρος παριστώσαν. Ακριβεστέρα είναι ή
διά τού δευτέρου πίνακος γενομένη συμπλήρωσις
τού διαγράμματος του θεάτρου, συμφωνούσά πως
προς τήν ύπ'έμου γενομένην άναπαράστασιν, πλην
τοΟ αριθμού τών έν ταΐς πλαγίαις πτέρυςι βαθμί-
δων και τών έν τοις τοξωτοϊς άνοίγμασι, τών
άγουσών άπο τού πρώτου διαζώματος εις τάς
loading ...