Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Page: 142
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0152
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Το έν Λυκοσούρα Μέγαρον της

ύπό

Κωνσταντίνου Κούρουνιώτου.

Δεσποίνης

Είκιον 1. Τό εν Λυκοσούρα ιερόν και ή περί αντό χώρα.

Έν Λυκοσούρα άνέσκαψα 1 ολίγον νρόνον κατά άνασκαφήν ταύτην ευρέθησαν δλίγα αρχιτεκτονικά

Σεπτέμβοιον του 1902 και επί ούο πεοίπου μήνας αέλη του κτιρίου άφθονα πήλινα ζωόμορφα είοώ-

τω 1906 και ολίγον τω 1907, ήτο οέ το σπου- λια, περί τά εκατόν τεσσαράκοντα, ως άναφέρει

οα'.οτερον αποτέλεσμα των ανασκαφών μου ή άπο- ό Κοντόπουλος εν εκθέσει αυτοΟ προ; την Αρ-

κάλυψις του 6πο του Παυσανίου μνημονευομένου χαιολογικήν έταιρείαν (ΙΙΑΚ 1897, 28), εις κορ-

Μεγάρου της Λεσττοίνης 2. μος Σατύρου (ίσιος Κονροννιώτον Καταλ. Μονά.

Τω 1897 άνέσ/.αψεν ό Ινοντόπουλος επί της θέ- Τίυκοα. άρ. 57), και μέγας αριθμός τεμαχίων πη-

σεως τοΟ Μεγάρου και άπεκάλυψεν έν μέρει τον λίνων πλακιοίων μετ' άναγλύπτων κηρυκείων,

άνώτερον άναλημματικον τούτου ~οΙγον. Κατά την Οτε επεχείρησα και εγώ την άνασκαφήν το σω·

ζόμενον υ.έοο; του Μεγάρου έκαλυπτετο ύπΌ μεγά-

1 ΠΑΕ 1906 σ=λ. 120 1907 σελ. 113. &>υροι;»ιώτου. Α« ) ων ίγκω§ών λίθων και άρ/ΐτεκτονικών μελών εκ

ταΡ.. Μονο. Λνκοσονρας σελ. 5 ζέ.. Πεν. παλαιότερο)·; ανασκαφών , , " , , ,

* . .Β ^ „. . . ιι\ΐ"ΐοοί· - ·' του αναλημματικοΰ τοινου και του οπισ'ίιου με-

Λυχοαουρα; ;οε /Ιϊοναροον εν 11Λ Ι·> 1ο9(> σε/.. 9ο /.ε.. Κι ^ ^ ,

* ΙΙαυσ. 11', ί>7, 8 Παρά δε τον ναόν της Αεσποίνης ολίγον έπα Ο ήΐΑΐκίΟνίων στΟΟε^ΟΟϋς τέρματος του βωμθ'3. II

ναβάντι εν δεξιά Μέγαρόν εοτι καλονιιενον, και τελετήν τε δυώπιν . < ~ ^ ' , - »ί> ',, ..,(>' .^,, 1,,-

, ,« , , , „, , Λ. ' , " , αφαιοεσις των ραοεων τούτων λισων, με'; γ,ν εγε-

εντανσα και τγι Λεοποινί) ννονοιν ιεριϊα οι Αρκαδες πολλά τε και ' 1

αψ&ονα. νετο δυνατόν νά άναγνωρισθη το σ/έοιον του κτι-

'£*νπ 12.9.12.
loading ...