Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 5
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0293
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
^\\ ^Ιιΐ'βδίιβϊΐβ ιΐβδ δβΙβΓΓβϊοηΐδοηβη 3ΐ·οηϋο1ο

£Ι8οΗθιι ΙιΐδΙίΙιιΙβδ.

^8 ,ΙοιιπιαΙ οί ΗβΙΙβηΐο δΐιιοϋβδ.

,ΙοΡΙι ^Ιιι-ΙηΐοηβΓ ίαΓ οΐβδδϊδβηβ Ρηίΐοΐο^ίβ.

,ΙοΡΙι ^οπ^ηί^1 οί Ρ1ιίΙο1θί>γ.
,ΙΚ8 » » Εοηιαη δΐιιαίίβδ

,τ^ «Τοιπή&Ι άβ3 δαναηίδ.

,ΙΡΙι ^ηΓΜοηβΓ ίϋν Ρηϊ1ο1ο§ϊβ

κ (Ο

(Η ΟΙ&88Ϊ031 ϋοαΓηαΙ.

ΟΙΟ 0οι·ριΐ8 ίηδοι-ίρΐϊοηυιη 6γ360ΗΠ1Π1.

^^^^ » » Ε3ΐϊιΐ3Πΐιτι.

ΚΙ ΚΙϊο, Β6ΪΙι·ϋ»β ζιιΐ' ηΐΐβη Οβδοΐιϊβηΐβ.

ΟΡΗ 0ΐ3δδΗ!3ΐ Ρ1ιϋο1ο°;γ.

β<2 >ι 0ιΐ3ΐ·(;βι·1,ν.

» Κβνΐβνν.
ΚΦΣ Ό έν Κοονσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογι-
κός σύλλογος.

Λ (Γ.)

ΛΕ Λόγιος Έρμης, σύγγραμμα φιλολογικόν περιο-

δικόν έκδιδόμενον ύπό Κ. Κόντου.

ΕΜ ΕοΒοΙίβν Αιΐ8Ϊϋ1ιι·Κο1ιβ8 Εβχϊΐίοη άβΓ £Πβοηί-
δβηβη αηά Γόιηίδοηβη ΜγΙηο1ο§ϊβ.

Ε8 I Ι>βίρζΐ£βΓ δίαάϊβη.

Μ

ΜΑ ΜοηιιιηβηΙϊ 3ΐιΙϊο1ιϊ

ΜΑΗ Μβΐ3η§68 ά'3Γ0ηβοΙθ§Ϊ6 βί ά' ΗϊβΙοΪΓβ

Μ Β Μπ8ββ Ββίββ.

ΜΕ Μνημεία της Ελλάδος.

ΜβΙ Μβηιοπβ <3θ1Γ ΙηδΙίίαίο.

ΜοΝΙ Μβιηοηβ ηυονβ άβΠ' ΙηβΙϊΙαΙο

ΜΙ ΜοηιιιηβηΙϊ ϊηβάϊίϊ άβΙΓΙηΒΐϊίαΙο

ΜΙΑ Μθ8βΟ Ι131Ϊ3110 (1ί 3Πΐϊθ1ΐίΐ3 βΐ388Ϊ03

Μη Μηβηιοδνηβ. Βϊβΐίοΐΐιβοβ ρηϊ1ο1ο§Ϊ03 Β3ΐ3ν3.

ΜΡ ΜοηαηιβηΙβ ΡΐοΙ.

Μ8ΑΕ Μθηιοίΐ'68 άβ 13 8οοϊβΙβ η3ΐίοιΐ3ΐβ <1β8 3ηίϊ-
ςίτΐΗΪΓββ άβ Ρι·3ηοβ

Ν

ΝΖ Νΐ1Ι1Η81113ΐΪ8θ1ΐθ Ζθϊΐ8θ1ΐΓΪΪΙ.

Ν,ΒίΑ Νβιιβ ^Ιιι-βΰοηβι- ϊϊϊγ «338 1νΐ3δ8Ϊ8βηβ Α1-

ΙβΓίαιη.

ΝϋΡη » » » Ρ1ιί1ο1ο§ίβ.

ΝΟ Νηιηίδΐη3ΐίο ΟηΓοηίοΙβ.

ΝΜ Νομισματικόν μουσεΐον

Ν8 Νοίϊζΐβ άβοΐϊ 803νϊ (1ί 3ηΙϊοηΐΐ3.

Ο

061 ΌίΙΙβηύβτρβτ Οιϊβηίίδ 0ι·3βοϊ ίηΒοπρΙίοηββ

8β1β0ΐ3β.

η (Ρ)

ΠΑ Παλιγγενεσία, έφημερίς Αθηνών.

ΠΑΕ : Πρακτικά χής Αρχαιολογικής εταιρείας.
ΡΑ8Α Ρ3ρβι·8 οί Ηιβ Αιπθγϊοπιι δοΐιοοΐ οί οΐ333Ϊ03ΐ

8ΐυάίβ8 αϊ Αΐ1ιβιΐ8.
ΙΙΙ1Α Πανδοόρα, περιοδικόν Αθηνών.

Ρ( Κ)

ΚΑ Ββνιΐθ 3Γθ1ιβο1ο^ϊ(μιβ

ΚΑΟ Κ3δδβ£113 θ!ί 3ηΙϊθ1ΐίΐ3 βΐΗ8δϊϋ3

ΚΑΕ ΚβηάΐοοηΙϊ άβΐΐ' Αϋοαάβηπ» ίΐθΐ Εϊηοβϊ.

ΚΑΜ Κονηβ ροατ Γ 3ΐΊ αηοίβη βΐ ιηοάβπιβ.

ΒΕ ΡαηΙι/ Ψ%88θίυα-ΚτοΙΙ Κβ3ΐ- Εηογοίορίίιΐϊβ.

ΚΕΑ Κβνιιβ άβ3 βΐυιΐβδ αηοϊβηηβδ.

ΚΕΟ ' » §Γβος[ΐιβ8.

ΚΡ Ηίνι'8ΐ3 οΐί Ρϊ1ο1ο§Ϊ3.

ΚηΜ Κηβϊιιϊδβΐιβδ Μυββαιη ίαΓ Ρηίΐοΐοοϊβ.

ΚΙΟ Μίο/ιβΙ Κβοιιβίΐ ά' ΐηδοηρίίοηδ £Γβος[ΐιβ3.

Κυ Όαι·β8ΐβ. - ΗαηΒΆοηΙΙίβν-ΚβτηαοΚ ΡιββαβΠ (1β3

ίηδοΐ'ϊρίϊοιίδ ]'απάίς[ΐιβ8 £ΐ·βοιιιιβ8.

ΚΟ Ι Κβνυβ ΟΓΪίίίΐυθ

ΚΜ ' Μϊ11βϊ1αη§βη άθ8 άβυίδοΐιβη 3ΐ·ο1ΐ3θ1ο§Ϊ3θ1ιβα

Ιηδίϊΐιιΐδ. ΐ'διηϊδοΐιβ ΑοΙθϋαη§;.
ΒΝ Κβνιιβ ηυιηίδίη&Ιίψιβ.
ΚΡΙι » <1β ρ1πΙοΙο«ίβ.

Σ (8)

8Β 8ϊ1ζαη^δί>βπβ1ι1β(λ.χ. 8ΒΑΒ = 8Βάβΐ'Α1ί3

(Ιβιηίβ άβΓ \λ'ϊδδβη3ο1ΐ3ΪΙβη ζα ΒβιΊϊη).

810 Βίίί,βηϋβΓς/βΓ 8γ11θ£β ϊηβΟΓΪρΙϊοηαηι 0τ3β-
β3ΐ-αιη2.

ΣΜΒ Μουσεΐον καϊ Βιβλιοθήκη ιής έν Σμύρνη Ευαγ-
γελικής σχολής

Τ

ΤΑΜ Τίΐαΐί Α3Ϊ3Θ Μίηοπδ

\νΕ Ραρβ-ΒβηββΙβτ \νοι·1βι·1)υο1ι (3βι· §τΐβο1ιΪ3οηβη

Εΐ§βηη3ΐηβη.
ΛΥΙίΡΙι Ανοοηβη8θΙΐΓΪ£ΐ Μγ 1ί1&88Ϊ8θ1ιβ Ρ1ιϊ1ο1ο§ίβ.
\Υ8 \νϊβηβι· δί,ιιοΐϊβη.

\νν Οοηζβ ■ Ββηηάοτί \νϊβηβΓ νοιΊβοβΙίΐΗΐΙβΓ.

Φ (Ρη)

Ρ'1 Ρήϊ1ο1ο§α8, ΖβίΙββηπίΙ ίίΪΓ (138 1ί]388Ϊ8οηβ

ΑΙΙβΓίιιηι.

ΡΙιΑ Ρ1ιΐ1ο1ο§Ϊ8οηβι· ηζβϊ§βΓ, 3ΐ8 Ει·§έίηζαη§ άββ
ΡΙιϊ1ο1ο§ιΐδ.

ΦΦΠ Φιλίστωρ, σύγγραμμα φιλολογικόν καϊ παιδα-
γωγικόν δις τοϋ μηνός έκδιδόμενον ύπό Σ.
Κουμανούδου, Κ. Ξανθοπούλου, Λ. Μαυ-
ροφρύδου.

Χ (Οη)

ΧΜ Χριστιανικόν μουσεΐον.

ΧΠΑ Χρυσαλλίς. περιοδικόν Αθηνών.
loading ...