Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Heidelberger Adreß-Kalender für das Jahr 1868 — Heidelberg, 1868

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2460#0202

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
bt«MAa886 Xr. 14.

^K6niui' llei- 1'6u6l'-> 6l'8ieIi6i'unA8-0686ll8etra1'1

^«L«»»i«

tlei' I.edl»n8-V6i'8Le1i6l'unK8-(F686lL8okaf1

C1«i»e«rÄlr»

uuä «lor (' ö I n i 8 o Ii e n

1lii^«4-V«u'8i<'k6rllll88-<K;86ll8«'Iiiitt.

86IN

» Ovrsöttvll-kLMr 5

D» üvllt tlUUI/.Ö8i86ll0 U1I(1 6IA6N6 l'uln'itruto, ö

§ 80lvi6 §

2 4^1 Il»«I!l»v8 N6U6816I- I?a< on, 6tt1jlÜ6!tIl A

LeLirliill, ('vrbkrltkiikiilnMiillt, §

^ 1(ornnillr1<t Xr. 7.

^ DU- <or86tt6n 8ovvi6 CrinoIin68 vvvrä^n nnoli
V1k88 ^ronipt nntor Oarantio vertkrti^t.

ü. ^ ( ^vinitkntlltintz',

KLI» 8vl»8l» «88V H v V.

IiLA'tzr tl6ut8« Iior. iu8k680N(1«u 6 RksillVtSiLö, 8pani8ok6r UN(1 l'ransö-
8i8< kor VVoino. äout^okor unä kra,n?.Ö8isoker OliLNlpLg'llSr,
in ^ro.88or ^usvvakl.

nelLervi

kllMI' ill Illllir6886ll L (V<Üll6tkM'tt«'ll.

QuckHvlKSpIatr! LS
 
Annotationen