Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 2.2012

Page: 16
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2012/0020
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
16

Przedmowa

nów Cundinamarca, Boyacá i Santander. Kościoły te nie zachowały się, więc
praca w głównej mierze opiera się na dokumentach archiwalnych. Artykuł
brazylijskiego badacza Mauro Maia Fragoso OSB koncentruje sie na zagad-
nieniach kulturowych (ale i artystycznych), związanych z działalnością za-
konu benedyktynów w regionie Rio de Janeiro w okresie kolonialnym. Na-
tomiast opracowanie Juana Ricardo Rey-Márqueza jest nowym spojrzeniem
na kolumbijską historiografię i historię sztuki okresu kolonialnego. Wresz-
cie artykuł Pawła Drabarczyka ukazuje obecność w polskiej ikonografii no-
wożytnej postaci peruwiańskiej świętej - św. Róży z Limy. Jej popularność
w Ameryce Łacińskiej niezmiennie trwa od XVII w. i wciąż jest zjawiskiem
wyjątkowym. Okazuje się, że i na terenie Rzeczypospolitej jeszcze przed
kanonizacją (która nastąpiła w 1671 r.) „rozpowszechniły się” wiadomości
o peruwiańskiej ascetce dzięki zakonowi dominikanów, przede wszystkim
o. Tomaszowi Tomickiemu OP, który przetłumaczył na język polski łaciński
żywot Isabel Flores de Olivy, napisany przez o. Leonarda Hansena OP. Rok
kanonizacji jest jednocześnie datą wykonania pierwszych obrazów przed-
stawiających św. Różę dla kościołów dominikańskich w głównych miastach
Rzeczypospolitej.
Druga część tomu dotyczy sztuki wieku XX. Pierwsze z opracowań (au-
torstwa trzech badaczy meksykańskich Marii Cristiny Valerdi Nochebuena,
Jorge Sosy Oliver, Julii Judith Mundo Hernández) traktuje o meksykańskiej
architekturze w stylu Art Decó. W kolejnym autorzy Anna Wendorff i Car-
los Dimeo analizują dzieła Javiera Tćlleza, na szerokim tle tradycji europej-
skiej i kultury południowoamerykańskiej. Ostatni artykuł dotyczy murali la-
tynoamerykańskich ze szczególnym uwzględnieniem prac brazylijskich. I tu
znów pojawił się akcent polski - dwaj słynni brazylijscy twórcy Os Geme-
los zrealizowali jeden ze swych projektów na ścianie kamienicy przy ul. Ro-
osvelta w Łodzi.
Na zakończenie można dodać, że w założonym w 2006 r. Polskim Stowa-
rzyszeniu Sztuki Orientu (przekształconym następnie w 2011 r. w Polski In-
stytut Studiów nad Sztuką Świata) została powołana w 2008 r. Sekcja Sztuki
Ameryki Środkowej i Południowej, a od 2011 r. Zakład Sztuki Ameryki Środ-
kowej i Południowej. Z inicjatywy zarządu Instytutu oraz kierownika Zakładu
dr Ewy Kubiak zostanie zorganizowana w Łodzi we wrześniu 2013 r. pierwsza
w Polsce międzynarodowa konferencja zatytułowana „Sztuka Ameryki Łaciń-
skiej i relacje artystyczne pomiędzy Polską i Ameryką Łacińską”. Konferencja
będzie się odbywała w językach hiszpańskim i angielskim. Została podzielona
na trzy bloki tematyczne:
- Sztuka kolonialna oraz relacje artystyczne i kulturowe pomiędzy
Ameryką Łacińską a Europą i Azją do początków XIX w.
loading ...