Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 3.2013

Page: 17
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2013/0021
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
PRZEDMOWA 17nadino visto en el marco de un renacimiento global) — w obu wystapieniach
autorki na przykładach jednostkowych ukazywaly szersze problemy regiona-
lizacji i globalizacji w sztuce Nowej Granady. Zgodnie z dzisiejszą struktu-
rą zainteresowań sztuką najliczniejsza była reprezentacja zajmująca się pro-
blematyką współczesną, zarówno malarstwem, architekturą, jak i teorią sztuki.
W referatach nie mogło zabraknąć takich postaci, jak Fernado Botero, Doris
Salcedo czy Oscar Mufioz. W czasie obrad toczyły się interesujące dyskusje na
temat rewitalizacji zabytków pofabrycznych (zarówno w Polsce, jak i Meksy-
ku czy Kolumbii), wiele referatów miało charakter interdyscyplinarny. Trzeci
z bloków tematycznych dotyczył sztuki ludowej, określanej też jako naiwna,
indiańska czy też artesania (ostatni termin jest charakterystyczny dla Amery-
ki Lacinskiej). Jak wida¢, takie pole zainteresowan jest trudne do zdefiniowa-
nia, już sam fakt używania różnorodnych określeń świadczy o pewnej wielo-
głosowości, która dziś przemawia do nas polifonicznie, z różnym natężeniem
w zależności od regionu. Mogliśmy zapoznać się zarówno z polskimi zbiorami
etnograficznymi obiektów pochodzących z Ameryki Łacińskiej, jak i proble-
mami sztuki ludowej niektórych regionów Peru i Meksyku.

W obradach brali udział historycy sztuki, architekci, pracownicy muzeów,
lingwiści, filozofowie i etnolodzy, wszyscy w gorących dyskusjach wymieniali
swoje spostrzeżenia wokół zmian i dominujących obecnie trendów w kulturze
wizualnej Ameryki Łacińskiej oraz jej odbioru w świecie. Konferencję ocenia-
my jako spotkanie udane towarzysko, ale przede wszystkim pod względem na-
ukowym, co stało się możliwe dzięki udziałowi licznej reprezentacji gości za-
granicznych. Planujemy kolejne spotkania.

Ewa Kubiak
loading ...