Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Hrsg.]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 3.2013

Seite: 120
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2013/0124
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
120 MARTiN ISIDORO, CLELIA DOMONISCHENONE 1998 — H. Schenone, Zconografía del arte colonial. Jesucristo, Bue-
nos Aires 1998.

TRrENS 1946 — M. Trens, María. Iconografía de la virgen en el arte español,
Madrid 1946.

Summary
REPRESENTATION OF A BOAT IN FLIGHT TO EGYPt:
THE SECOND DOCUMENTED EXAMPLE IN ANDEAN PAINTING

By discovering in the storage of the Prelature of the Juli’s Matriz Church, a sec-
ond case of the presence of the boat on the Flight into Egypt in the Andean
painting, it has been made a tour though several paintings of this theme broadly
— present in that church —. They were analyzed with the methodology of “corre-
spondences” of engravings as graphic sources and have been linked with Latin
inscriptions. These Juli’s paintings have served to outline timelines and issues
of style about collavina school. Collao’s Painting and sculpture were relevant
in colonial South American art (especially the Jesuit Juli’s artistic center), but
were not methodically made visible as an autonomous whole. This work is part
of a broader objective that is in process: to give solid basis to the problem of
Collavino style from case studies, relying on the ‘correspondences’ methodol-
ogy to achieve greater scientific rigor. The enumeration and systematization of
the constituent elements of this school seeks, first, the precise determination of
the influences of European schools that served as support for the creation and,
secondly, to establish what was the real contribution of American natives to in-
ternational art history.

Streszczenie
PRZEDSTAWIENIE ŁODZI W UCIECZCE DO EGIPTU:
DRUGI UDOKUMENTOWANY PRZYKŁAD W MALARSTWIE ANDYJSKIM

Po odkryciu w zbiorach głównego kościoła parafialnego w Juli drugiego zna-
nego przedstawienia łodzi w scenie Ucieczki do Egiptu w malarstwie andyj-
skim dokonano analizy pozostałych obrazów o tej tematyce znajdujących się
we wspomnianej świątyni. Zostały one porównane i powiązane z rycinami oraz
ze znajdującymi się na nich inskrypcjami łacińskimi. Obrazy z Juli posłuży-
ły do wytyczenia chronologii i głównych cech stylu szkoły z Collao. Malar-
stwo i rzeźba z miejscowości Juli miały istotne znaczenie dla sztuki kolonialnej
Ameryki Południowej (zwłaszcza dla julijskiego kręgu sztuki jezuickiej), jed-
nakże nie zostały metodycznie opracowane jako odrębna całość. Prezentowa-
loading ...