Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 3.2013

Page: 157
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2013/0161
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ARTE POPULAR, ARTE INGENUO Y ARTE FIGURATIVO... 1057Summary
POPULAR ART, PRIMITIVE ART AND FIGURATIVE ART
IN THE PAINTINGS BY BÁRBARO RivAS

Bárbaro Rivas (1893—1967) is considered to be the first “primitivist? and “figu-
rativist” in Venezuela. Local and ludic elements create the central axis of popu-
lar and figurative Venezuelan art transformation from the late 19* to the mid-20*
century. It was when a sign in painting was redefined — resignified and became
an element binding main forms of popular art, reality of artist's world, simplici-
ty of life transformed into an idea of primitivism. Like other artists of his times
(Armando Reverón), Bárbaro Rivas derived his art from life of local society and
his own experience. His art is marked with autobiographical elements, which
constitute a borderline between common sense and madness. Presented world 1s
permeated with religiousness, magic and superstitions. In visualization, it is im-
portant to present reality from a double perspective; his artworks contain two-
and three-dimensional grounds embraced in a single depiction. Plastic poetics
of Bárbaro Rivas contains contradictory elements, inconsistent prima facie, yet
containing in their nature rudimentary elements rooted in popular imagination,
religious beliefs, etc. The world, being a mixture of elements, becomes a pecu-
liar metisage expressed through the simplicity of primitivism, in the context of
searching and describing new worlds and experience. This article aims not only
at explaining how Venezuelan artist imagines and plans his art, but also at de-
scribing his approach to popular and local elements in Venezuela, which then
spread across the whole Latin America as a form of artistic expression.

translated by Malgorzata Lesniak

Streszczenie
SZTUKA LUDOWA, PRYMITYWIZM I FIGURATYWIZM
W MALARSTWIE BARBARO RIVASA

Barbaro Rivas (1893—1967) jest uznawany za pierwszego prymitywistę i „fi-
guratywistę” w Wenezueli. Elementy miejscowe i te o charakterze ludycznym
tworzą centralną oś przemian sztuki ludowej i figuratywnej w Wenezueli od
końca XIX aż do połowy XX wieku. Znak w malarstwie uległ w tym czasie
zmianie znaczenia — resygnifikacji i stał się elementem łączącym główne for-
my sztuki ludowej, rzeczywistość świata artysty, prostotę życia przekształco-
na w idee prymitywizmu. Bárbaro Rivas podobnie jak inni artysci jego epoki
(Armando Reverón) wyprowadzał swoją twórczość z życia społeczności lo-
kalnej i swoich własnych doświadczeń życiowych. Sztuka naznaczona zosta-
ła elementami autobiograficznymi, które stanowią granicę między rozsądkiem
loading ...