Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 8.2018

Page: 17
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2018/0021
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Przedmowa

17

Negra (Czarnej Organizacji) Maria Laura (Malala) González naświetla rolę te-
atru ulicznego w Argentynie podczas procesu przejścia od dyktatury do syste-
mu demokratycznego.
Autorzy artykułów drugiego rozdziału czasopisma postulują rewizję hi-
storiografii sztuki w Argentynie: analizują wydarzenia artystyczne i podejmują
wątki, które były uprzednio deprecjonowane lub pomijane w dyskursach o kul-
turze kraju. Nawiązując do klasycznych pism feministycznej teorii sztuki Gri-
seldy Pollock i Lindy Nochlin, Georgina G. Gluzman proponuje nowe spojrze-
nie na pracę malarki Raquel Fomer i dowodzi jej pionierskiej roli w tworzeniu
ikonografii kobiety modernistycznej w Argentynie. Precyzyjna analiza projektu
Kultura: wewnątrz i na zewnątrz muzeum (1971) Lei Lublin, artystki argentyń-
skiej urodzonej w Polsce, pozwala Isabel Plante na podkreślenie specyfiki kry-
tyki instytucjonalnej formułowanej z pozycji Ameryki Łacińskiej oraz na spro-
blematyzowanie użycia takich kategorii jak „sztuka Trzeciego Świata”. Andrea
Diaz Mattei omawia w swoim tekście zagadnienie wkładu kultury afrykańskiej
w kulturę argentyńską, odnosząc się do tekstów krytycznych filozofa portugal-
skiego Boaventury de Sousa Santosa oraz do myśli dekolonialnej z Ameryki
Łacińskiej reprezentowanej przez Anibala Quijano, Waltera Mignolo i Santia-
go Castro-Gómeza. Analiza sztuki artystów argentyńskich o afrykańskich ko-
rzeniach pozwala jej nie tylko podkreślić charakter wielokulturowości kraju,
ale także wskazać na bogactwo afrykańsko-argentyńskiej wymiany kulturowej,
która nadal pozostaje negowanym wątkiem w dyskursach o sztuce i historii sto-
sunków transatlantyckich.
loading ...