Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 8.2018

Page: 118
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2018/0122
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
118

Georgina G. Gluzman

Streszczenie
Las bañistas autorstwa Raquel Forner: współczesne kobiety
Argentyńska malarka Raquel Forner (1902-1988) zajmuje wybitną pozycję
w krajowej literaturze historycznej. Jej twórczość pojawia się tam regularnie od
momentu utworzenia narracji założycielskiej stworzonej przez historyka sztu-
ki José Leona Pagano pod koniec lat 30. XX wieku. Przypisywana jej podwój-
na rola - bohaterki awangardy i twórczyni flagi antyfaszystowskiej - po części
przesłania jej aktywny udział w konstruowaniu różnych wariantów ikonografii
współczesnej kobiety, tematu odgrywającego ważną rolę w argentyńskiej sztuce
lat 20. i 30. XX wieku. W odróżnieniu od rozpaczających niewiast, które prze-
trwały w narodowej historii sztuki, jej kobiety mają silne ciała i potężne gesty.
Na podstawie serii prac związanych z postacią kqpiqcej się kobiety, namalo-
wanych w latach 1928 i 1929, przebadana została wizualna konstrukcja nowo-
czesnej kobiecości, zainteresowana nowymi działaniami i nowymi scenariusza-
mi. Temat ten, będący początkowo domeną twórczości Raquel Forner, z czasem
przeniknął do dzieł innych artystów, którzy - korzystając z różnych mediów
- poświęcili się rozwijaniu cech wizualnych nowego kobiecego wyglądu i no-
wej pozycji kobiety w społeczeństwie. Temat ten był powszechnie podejmowa-
ny przez wiele artystek w latach 20. i 30. Odnajdujemy go nie tylko w pracach
znanej fotografki Annemarie Heinrich, ale także w dziełach mało znanej malar-
ki Lucrecii Moyano.

tłum. Małgorzata Leśniak
loading ...