Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 8.2018

Page: 153
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2018/0157
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
'LOS ARGENTINOS DESCENDEMOS DE EOS BARCOS

153

mit panujący zwłaszcza w Buenos Aires. Jorge Luis Borges dodaje, że „Argen-
tyńczycy to urodzeni za granicą Europejczycy”, i w ten sposób chroni mit przed
ideą, że statki z niewolnikami z Afryki dopłynęły również do portu w Buenos
Aires i że Afrykańczycy i ich potomkowie także zostawili swój ślad w mieszan-
ce tworzącej argentyńską tożsamość narodową. Wydaje się jednak, że w ostat-
nich latach nastąpiła społeczna zmiana, która zmusza do historycznej i politycz-
nej korekty tej kwestii.
W tym kontekście niniejszy artykuł proponuje omówienie i refleksję nad stanem
współczesnych wizualnych działań artystycznych dotyczących obecności i (nie)-
widoczności „negritude”. Tekst rozpoczyna się od krótkiej dyskusji na temat zni-
kania czarnoskórych artystów z argentyńskiej kultury wizualnej. Pomimo nie-
licznych dowodów na obecność potomków Afrykańczyków zarówno w ogól-
nej kulturze wizualnej, jak i w scenariuszu estetycznym „negritude” mimo to
przejawia się w kulturze popularnej, w niektórych materiałach audiowizualnych
i krótkich filmach lub wystawach dalekich od współczesnej sceny artystycznej,
w których do perspektywy rasowej, nieodłącznie związanej z systemem sztuki,
dodana została perspektywa klasowa, przez (nie)widoczność „negritude” na tej
szerokości geograficznej.
tłum. Katarzyna Szoblik
loading ...