Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Page: 136
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0143
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
136

ΑΕ 1914

Άνάγλυφον άναθηματικόν εις Άσκληπιόν 1

Παναγιώτου Καστριώτου.

1: Άνάγλυφον άναϋ-ηματικόν είς Άσκληπιόν.

Το παρΌν άναθηματικΌν άνάγλυφον έκ των σπα- δεξιόν του στήθους και ε/ων την δεςιάν τεταμένην

νιων δια τήν έν αύτώ παράστασιν είναι άποκε- και έρειδομένην άνωθεν κλίνης άσθενοΟς. Προ των

κρουμένον άριστερά, άνωθεν και κάτωθεν, περί- ποδών τοΟ θεοΟ γυναικεία μορφή, ή μήτηρ ή ή

σώζον μέρος της δεξιάς παραστάδος. Σωζόμενον άδελφή, ή ή σύζυγος ίσως τοΟ άσθενοΟς γονυπε-

ύψ. 0'20, πλ. 0'20, πάχ. 0Ό3. μαρμάρου πεν- της έν ικεσία, άπτομένη, δια της υψωμένης δεξιάς,

τελησίου. Το όνομα τοΟ άναθέτου, ώς έκ της κα- τοΟ ιματίου τοΰ θεοΟ. Ευρέθη ύφ' ημών έν ταϊς

κης καταστάσεως του ανάγλυφου δεν σώζεται. κατά τήν ΜΑ γωνίαν της Ακροπόλεως γενομέναις

Παρίσταται Ασκληπιός ιστάμενος (λείπει ή κε- άνασκαφαΐς προς εΰρεσιν τοΟ 'Ωδείου τοΟ Περι-

φαλή και οί άκροι πόδες ώς και τά άκρα τών χει- κλέους.

ρών), έν χιτώνι και ίματίω πτυσσομένω ύπο τήν Τό άνάγλυφον τούτο νομίζομεν δτι άσφαλώς

άριστεράν μασ/άλην και καταλίποντι γυμνόν το προέρχεται εκ τοΰ έγγϋς τών ανασκαφών ημών

1 Αριθ. Καταλ. Συλλογής Γλυπτών'ΕΟν.Άρ/. Μουσείου 3325. 11 11 14.
loading ...