Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Α) πρόγραμμα της ΑΕ. Β') συντάκται της ΑΕ 1920.

Α Ε 1920

Α) πρόγραμμα της Αρχαιολογικής Εφημερίδος·

1, Της εκδόσεως επιμελούνται τρεις -ιών της *Α οχ αιολο-) ικής έτ&ιεεισς συμβούλων, τα; εηιοτο/ος ετειγρόφειν Ββοιλείω
Λεονάοδω, διευθυντή του επιγραφικού μουσείου.

2. Δημοσιεύονται αρχαιολογικά! πραγματεϊαι και άγγελίαι, μάλιστα δε περί ευρημάτων και πορισμάτων των τη: εταιρείας
ανασκαφών, δια βραχέων και εν γλώσστ] καθαρευυύση τε και εύπρεπεϊ συντεταγμένα;.

3. Έκδίδοται κατ' ετος τόμο; εις τετάρτου σχήμα εχων σελίδας ουκ ε/αττον η ένενήκοντα εξ υετ' εικόνων και πινάκων
οπόταν δέη' πωλείται δε ό τόμος έκαστος πέντε και είκοσι δραχμών.

4. 01 συντάκται λαμβάνουσιν εκατόν είκοσι πέντε δρα·/μας του τυπογραφικού φύλλου εκάστου, έλλογουμένων και των εικόνων
και πινάκων, και αντίτυπα των εαυτών πραγματειών είκοσι πέντε.

5. Τά χειρόγραφα των δημοσιευομένων κατατίθενται έν τω άρχείω.

6. Ή ΑΕ διαμείβεται προς αρχαιολογικά περιοδικά.

Β') συντάκται της ΑΕ 1920*

Τεωργιάδης' Άγ/εσμός και Σ/ιστός· 57.
Καστριώτης' "Ηρας '^ργείας ςόανον 53.

Κεραμόπονλος' εικόνες πολεμιστών της έν Δηλίω μάχης' 1.
Μαλτέζος' δικαστική κλεψύδα και διαμεμετρημένη ημέρα- 60.
Ξανθονδίδης Κρητικαΐ έπιγραφαι'· 75.
Ξνγγόπονλος' Παρθενώνος βυζαντιακα! τοιχογραφία".· 36.

ΟΙπονόμος βεσπιών επιγραφή: 16 VII 1890 (Γάΰων —

' Αγάϋων)· 56.
Πατεασπν ρίδον κότυλος Βρύγειος' 93.

Φιλαδελφεύς' Αθηνών: ανάγλυφα νεωστί άνακαλυφθέντα- 89
Χαβιαράς Ν.· Αρσινόης πάπυρο; (ΑΕΠ 4-6)' 72
Χατζής- εις Αρσινόης παπύρους (ΑΕ 192 0 72)' 73.

ϋΝΐνΒΗ5ΙΤΛΤ5
ΜΕΙΙΟΤΗΒΚ

!

η

1Κθ
 
Annotationen