Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

DOI article:
Xyngopulos, Andreas: Parthenōnos byzantinai toichographiai
DOI article:
Kastriōtēs, Panagiōtēs: Hēras Argeias xoanon
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14367#0063
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΑΕ 1920

Καστριώτης- Ήρας Αργείας ξόανον. 53

κεκολλημένου έκεΐ. Της συνήθειας ταύτης του νά
ζωγραφίζωτιν εικόνας και επί των εξωτερικών
τοίχων των ναών πλην άλλων βυζαντινών χρόνων
παραδειγμάτων (Πρβ. ΜίΙ]'ιι/ίον έν Δελτ. του
Ρωσσικοΰ άρχαιολογ. Ινστιτούτου Κ/ως 71^1899
Πιν. 11, 12, 20) έχομεν και έν Αθήναις δύο
άλλα τοιαύτα προερχόμενα έκ των χρόνων της
Τουρκοκρατίας την Παναγίαν Γοργοεπήκοον επί

της Ν. πλευράς της οποίας διεσώζοντο εικόνες
μέχρι του 1852 [Οαίί/ίαδαΐίά Μοηιιπιβηίδ αηοϊ-
ΘΠ8 θί ηιοάΘΓηθδ Ρ&ΓΪ8 1850 Του.. II μερ. I.
άνευ αριθμ. πίνακος. Πρβ. και Νεροϋτοον έν
Δελτ. Ίστορ. και Εθνολογ. Εταιρείας III 1890
σ. 83) και τους Ταξιάρχας παρά την ΙΙύλην της
Άγορας [ΟαίΜιαύαηά ε. ά.)

\4ν<5ρέας Ξνγγόπουλος

"Ηρας "Αργείας ξόανον

υπό

Π. Καστριώτου.

Κίων 1 έκ πώρου λίθου, τετραγώνου σχήμα-
τος, μετά βάσεως συμφυούς, όλους επιπόλαιου ερ-
γασίας, 7.Ίζ^γ.ίΥ.ρουμ.έΊο^ άνουθεν. 'Ί ψος σωζόμενον
0,91, πλάτος κατά τήν βάσιν 0,47, ύψος βά-
σεως 0,16.

Ευρέθη τω 1892 εν τω παρά τό Αργός ναω
της "Ηρας, τω υπό του Άργείου άρχιτέκτονος
Εύπολέμου οΐκοόομηθέντί' προέρχεται δε εκ του
ολίγον ΰψηλότερον κειμένου αρχαίου ναοΟ, του
κατά παράδοσιν ΰπ' αύτοϋ του Δώρου οίκοδομη-
θέντος και καέντος : Ολυμπ. 893 = 423 π. Χ.)
αμέλεια της ιέρειας Χρυση'ίδος (Παυσ. Β' 17, 7)
«εστι δε νπερ τον ναον τούτον τον προτέρου ναον
ϋεμέλιά τε και ει δή τι άλλο ύπελίπετο ή φλόξ. κα-
τεκανθη δε την ίέρειαν της Ηρας Χρνσηΐδα ϋ-
πνον καταλαβόντος, δτε δ λύχνος πρώτον στεφα-
νωμάτων ήπτετο. και Χρνσηΐς μεν άπελϋοΰοα ες
Τεγέαν την Αϋηνάν τήν Άλέαν ίκέτενεν. Αρ-
γεΐοι δε καίπερ κακόν τηλικοντον παρόντος οφίσι
τήν εικόνα ον καΰεΐλον της Χρνσηΐδος, άνάκειται
δε και ες τόδε τον ναον τον κατακαν&έντος έμ-
προσθεν» .

1 "Ο κ'.'ων ουτο: μνημονεύεται οία βραχέων έν τω αυγγράμαατι

τοΰ Οΐι. Λν&ΙάδΙβίιι «Ύ\\β Λΐ'^ϊνβ ΗβΓββιιιη» (Βθ3ΐοη Άηά
ΝβΛν ΥοΗν 1902 σ. 43 και 137 είχ. 1δ χαί 70.

Ο ναός, έν ω* εϋοέθη ό κίων, άνεσκάο/ το
πρώτον έν μέρει υπό Ραγκαβή και ΒιίΓδίαη έν ετει
1855, τελειωτικώς δε έν ετει 1892-1895 υπό της
έν Αθήναις Αμερικανικής αρχαιολογικής Σχολή;
δια του καθηγητού Οΐι. \ν&1<}8ΐβΐη.

Ο κίων ούτο; 'οαίνεται ότι δεν ε7 0Υ]σίυ.ευεν δι'
αρχιτεκτονικών σκοπόν, άλλα παριστά το είδωλον
αυτής τής θεας Ηρας, είνε δε τούτο τό πανάρ-
χαιον έκ των χρόνων τής κιονολατρίας άγαλμα
τής ελληνικής θεότητος* περί ού ό Παυσανία;
αναφέρει ΐόών 7.ΰτο έν τω ναω. Β' (1 /, 5. = ) «εσ-
τίν επί κίονος άγαλμα Ήρας άρχαϊον».

II βάσις αυτού έσχηματίσθη δι αποκοπής τών
τεσσάρων γωνιών του τετραγώνου λίθου, ούτιος
ώστε νά δοθή δκτώγωνον σχήμα εις τον κίονα·
Εάν λάβωμεν ύπ' όψιν τά υπό του Παυσανίου (Β
9.6 και Β' 1 7,5) «?/ δε κίονί εστίν είκασμένη» άνα-
φεοόμενα, ήθέλομεν θεωρήσει τον κίονα τούτον ως
εν των άαναιοτάτων και πρωτογόνων ςοάνων τής
έν τω έκει ναω έν μεγίστη τιμή λατρευομένης θεας
ΊΙοας, πεοί ών πλείστα; ααοτυοίας περιέσωσαν

ι - 7 ι I ι I I

ή μ ιν ο ί συ γγ ρ α φ εις.

2 Μ^οβηαβΗη Τγθθ 3ηά ΡΠΙβΓ Οιιΐΐ »ηά ίί« Μβάϊ
ίθίτ&ηβαη Γβΐδίίοηβ: Τΐιβ «ΙοηΓίΐίίΙ οί Ηβΐΐ. 8ίαάίβ8 νοί.
XXI (1901 ζ. 99 - 204 .
 
Annotationen