Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

DOI article:
Oikonomos, Georgios P.: Gathōn = Agathōn
DOI article:
Geōrgiadēs, Athanasios S.: Anchesmos kai Schistos
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14367#0067
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Α Ε 1920

Γεωργιάδης' Αγχεσ/ώς και Σχιστός, 57

Θεσπιών επιγραφή (ΙΟ VII 1850).

σιεύσεωντήν έπιγραφήν: μνάμ'έπι Γάβονι κΑριστο- Ό I. 8ΐχ ΑϊΥι. Μίίί. 1888, 146 σημ. 4 όοθ
κράτει Έςέτασις του λίθου με έπεισεν ότι έσφαλ- παρετήρησεν οτι «τά σωζόμενα Ιχνη επιτρέπουσα
μένω; το -ρώτον άνεγνώσΟη και διαδοχικώς ύπΌ νά άναγνώσωμεν '^Ι/α^ωΐ'ί άντί Γάϋωνι», άλλ'ό
πάντων σχεδόν παρελήφθη το πρότερον όνομα, ή ϋίΙΙθηβθΐ'^βν εν ΙΟ VII 1890 αναφερών την «εί-
δε παράθεσις εικόνος της έπιγραφής καθίστα σαφές κασίαν» του 8ΐχ και την προφορικώς ~οτε γενο-
6'τι ούχί ό παρείσακτος Γάϋων, άλλ' Άγάϋων μένην αυτω όμοίαν πρότασιν του ΟνθΓββοίΣ εκ-
είνα ι ό έτερος των νεκρών. Το α έχει εν τη έπι- φράζει άμφιβολίαν, άν τό διάστημα άρ/εΐ προς
γραφή το πρότερον σκέλος κατακόρυφον, τό δε όεύ- άναπλήρωσιν του α, απατηθείς, ώς φαίνεται, εκ
τερον καμπύλον, ή σωζόμενη άρα μεταξύ του του πρό οφθαλμών χύτοΟ και εν τω οοΓρυβ δημο-
καί του ^ κατακόρυφος γραμμή δεν ούναται νά σιευοα,ένου ουχί άκριβοϋς εν τούτω σχεδιογοα-
άνήκη μόνον εις ί άλλα και εις «. Υπάρχει δέ και φήματος Λέν ήτο δέ του 8ίχ ή παρατήρησις
ό αναγκαίων νώρος, εν ω παρ* ολην την φΟοράν δρθοΐοδα οοπΪΘΟίπΓα, αλλά ασφαλής ΙθΟίϊο.
του λίθου οιαφαίνεται και ελάχιστον τι μέρος τ ο Π

άλλου σκέλους του α, ώστε δυνάμεθα ασφαλώς ^ 77. Οικονόμος.

νά άποκαταστήσωμεν τΌν '^^άι^ωΐ'α. "Ηδη δέ και

Αγχεσμός και Σχιστός

ΆΟαχασίου Σ. Γρωργιάδου.

Ό Παυσανίας (Α' 32.), έγραψε τάδε : Πάρνηθα, τον Άγχεσμόν, περί δέ Λυκαβηττού ου

«ορη οέ Άθηναίοις εστί Πεντελικόν, ένθα λι- ποιείται μνει'αν.
θοτομίαι, και Πάρνης παρεχομένη Οήραν συών Ο δέ Στράβων (399, 454) ποιείται μνει'αν του

κγοίων και άοκτων, και Υαηττός, δς χ>ύει νουάς Λυκα3νιττου ουνι οέ και του ΆγνεσαοΟ*.

α

μελίσσαις έπιτηδειοτάτας—και '^^χεσμός δρος Ένεκα δέ τη: ΰπ' εκείνου παραλείψεως και της

εστίν ούμεγα, και Α ιός άγαλμα Άγχεσμίου» . ουδέν Οπό τούτου μνείας ό Ά γ/εσμός αμφισβητείται*
άλλοΟεν ούδαμόθεν παραοέοοται. κατά παράδοσιν λέγεται δτι ούτος εινε ό Σχιστός

Ο μέν Παυσανία: περιέγοαψε τά πέοις τών δοάνος, ό ύπένεοθεν του Λυκα3ηττοϋ κείμενος.
Αθηνών ορη, τον Τμηττόν, το Πεντελικόν, τήν Έν τω Γερμανικώ χάρτη δνομάζουσί τό σχίσμα

8
 
Annotationen