Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
72

ΑΕ 1920

Αρχαιολογικής εταιρείας πάπυροι (ΑΕΠ 4-6)

(π ίνα ξ 4)

[συνέχεια προς ΑΕ 19 1 317 (1-2) 19 1 530 (3)]

υπό

Νικήτα Δ. Χαβιαρά.

Επιθυμιών διακαώς να αυξήσω κατά τό ένόν τήν Β
συλλογήν παπύρων της Αρχαιολογικής εταιρείας

κατώρθωσα έκ δωρεών φίλων έν Αρσινόη (ΡΈί- Όπίσω, ήγουν έπι της ετέρας όψεως, έγέγρα-

]ΰιη) της Αιγύπτου νά αποκτήσω τους ένταυθα πτο το όνομα του προς 6ν άπηυθύνετο το έγγρα-

δημοσιευομένους τρεις, ους και δωρουμαι τη Άρ- φον, ές" οδ διασώζονται μόνον τα έξης γράμματα,

χαιολογική εταιρεία, ευχόμενος ίνα άλλοι και των λοιπών ευρισκομένων έπι του απολεσθέντος

δή έκ των έν Αίγύπτω ομογενών εύτυχήσωσι νά μέρους.

[____] σιτωι.

δωρήσωνται περισσοτέρους και σπουδαιοτέρους
προς κ,αταρτισμόν όσον οΐόν τε άξιολογωτέρας
συλλογής.

^ Ίο εγγραφον, άχρονολόγητον ον, δύναται διά-

Τεμαχιον ύψ. 0,075, πλ. 0,11 οιασώζον τον χαρακτήρα τών γραμμάτων νά άναχθή εις τον

επτά στίχους έκ του τέλους μεθ' ικανών φθορών Ε' ή και τον Ρ' μ. Χ. αιώνα. Εινε δε, ώς πει-

έκ τών κατά μήκος πτυχώσεων τ.ροεργοίλένων. θόμεθα έκ τής όμοιότητος τών γραμμάτων τής.

Πάπυρος τής συνήθους καλής ποιότητος υπογραφής προς τά του κειμένου, ίδιόγραφον του

ύτζονοάνονζοζ, όστις ούτως αποδεικνύεται ούδ'

^ |- επιεικώς γιγνώσκων νά γράφη Ελληνιστί. Καλεί

1 -}ιτης ορας απαντησων εις δέ ούτος και, ώς εικάζεται, ουχί τό πρώτον τον

τω μικρωνος [.]ρος ας ~?°- δν απευθύνεται τό εγγραφον, ίνα ελθη προς

3 εντωλας εσχον οπιονωστις αυτόν, απειλών ότι, εάν μέχρι τής δείνα ώρας δεν

αιαν μη βουληθις ερθιν προς ήρχετο, ήθελεν άπαντήσει προς τον Μίκρωνα, ότι

5 μαι ακωντας ενιγ[.]ι σε ενταυ δηλαδή δεν ήρχετο, ίνα ούτος οιατάξη τήν διά τής

θα ερρωσθαι σε εύχομαι βίας προσαγωγήν αύτοΰ. Έκ τούτων φαίνεται ότι

7 ποπλις χρονης. τ"0 εγγραφον είνε κλήσις, Ό δέ Πόπλις Χρόνης

, Λ , „ κατώτερος αστυνομικός μάλλον ή δικαστικός ύπάλ-

Αναγιγνωσκω ούτως: ] ~ ι ε ' ' <η Μ'

Ληλος ασκών εςουσιαν τινα. ϋ 0ε Μικρών ήτο

[1] [_μέχρι τής] · άνώτερος υπάλληλος του κράτους, ίσως δέ και ό

1 τρ]ίτης {ω}ρας άπαντήσων εις ανώτατος έν τή κώμη, έν ή συνετάχθη τό έ'γ-

τ{όν} Μίκρωνος [π]ρός ας γραφον.
3 έντ|ο|λάς εσχον, όπ[[ο]]ί{ω}ν |δ|στις

|ε}άν μή βουλή »<χί>ς Ι{λ}θ[ε]ΐν προς 5.
5 μ{ε} ακ{ο}ντα<ς) έν{έ}γ[κ]{η} σέ ένταϋ

θα. έρρώσθαί σε εύχομαι Τεμάχιον ύψ. 0,135, πλ. 0,105" πάπυρος

7 Πόπλις Χρόνης. χονδρός.

19 11 22
 
Annotationen