Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Page: 9
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0021
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

(συνέχεια προς Α Ε 192336 άρ. 123 126)
υπο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

127 — 155.
127 (είκ. 1) : Πελοπίδου νεωκόρου ατήλη.

Στήλη απλή, άγείσωτος, μαρμάρου Πεντελής, όπισθεν καΟ' απαν το κάτω μέρος
φέρουσα έντομήν προς έμπέδωσιν ΰψ. έμπροσθεν μεν 0 81, όπισθεν δε ένεκα τής εντο-
μής 0 64, πλ. 0 25, πάχ. άνω μέν 0 18-0 195, κάτω δε δια την έντομήν 0 10. Τής
πρόσθιας έπιφανείας τό κάτω, ΰ-ψ. 0 15, έξέχει ολίγον, τραχέως ε'ιργασμένον. ΈπΙ τής
άνω επιφανείας χάριν τοΰ αναθήματος έ'γγλυμμα τετράπλευρον έχον στρογγυλός τας
γωνίας, πλ. εκ μέν αριστερών προς δεξιά Ο 145, έκ δε των πρόσθεν προς τα οπίσω
0 14, βάθ. 0 07· ηύρέθη προς τή πηγή δυσμόθεν. ΈπΙ τής πρόσθιας επιφανείας επι-
γραφή :

Άμφιαράωί Ανάθημα τοϋ

Πελοπίδης και τό εξής (άρ.
3 νεωκόρος, 128) άναθέντυς

προστάξαν Πελοπίδου. Γρα-

5 τος τοϋ ϋεοϋ, φη τοΰ δευτέρου
ανε&ηκε. ήμίσεος τής πΧ

4η? εκατονταετή ρ ίδος, μετά τό 388,
ήγουν δτε ό Ωρωπός ήν υπό τοις
Άθηναίοις (πρβ την μη Βοιωτιακήν
κατάληξιν τοΰ ονόματος Πελοπίδης
χλπ).

1273' περι νεωκόρου πρβ έν
τω ίερω νόμω ΑΕ 191 7-232 (=~8ΙΟΗ
1004)67 „ ΖϊθΙίθπ 1,08 65 σ. 20212
337, ΑΕ *18897 (ΙΟ VII 3498)

17 18 1!) 20 25 1 9^39 20^ ΑΕ 1 9 - ^9 „ ,

αντί 824 γρ. 854 και 906), πρβ
εξής έπιγραφήν (άρ. 128).

127\· περι τοϋ πρόσταξαν,τος

1 : νεωκόρου οτήλη-(επιγο άρ. 127). _
(αί εικόνες εγένοντο εκ τής εκτνμμάτων όπιοϋίας 6υ>εως). ΤΟΊ) ΧΓεΟυ πρρ 1 ίί 14 ..Η., \0 ΟώΟ,

Άθήν. 1877371, λνπΐΐθΐιη ΒΟΙ 45
3.07 378, 1907313, Γ.ατίβία ΗΟΕ II 953 ΟΕ3 443, Ύπερείδ. Γ' 37 τοϋ &εον

προστάξαντος, ϋΐ 508-6 προσέταξε ό Φιός, πρβ κατά (τό) πρόσταγμα (τον ϋεοϋ
ή Σαράπιδ^ος ή Όσ(ε)ίρώος κλπ) ΙΟ ΧΙ4 1224 1225 1230 1231 1233 1235
1237 1238 1246 1247 1249 1251 1253 1256 1257 1262 1263 1271 1273 1299, ΙΟ
loading ...